Målsägandebiträde | Stöd och biträde | Advantage Juristbyrå

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Målsägandebiträde kan du få om du har blivit utsatt för:

  • Sexualbrott
  • Misshandel
  • Olaga hot
  • Grov kvinnofridskränkning
    m.m.

Målsägandebiträdet stödjer och hjälper dig i ditt fall

Målsägandebiträdet skall lämna stöd och hjälp i målet samt tillvarata målsägandes intressen vid domstolen. Vi sätter oss in i ditt fall och hanterar din oro på allra bästa sätt för just dig och ditt behov.

Det juridiska kan ofta kännas som oöverstigligt och svårfattat, men det är just det som vi hjälper dig med. Att både förstå och inse möjligheterna bakom ditt fall och hur vi kan ta oss vidare tillsammans i fallet.

Som målsägandebiträde så driver vi även skadeståndstalan för målsägandes del, om han/hon vill ha skadestånd.

Rättshjälp som målsägandebiträde

Biträdet får ersättning av staten för sitt arbete enligt rättshjälpslagen och kan därmed få rättsskydd.

Om ett målsägandebiträde förordnas, så får målsäganden vidare ersättning för kostnader för bevisning och utredning med anledning av talan om enskilt anspråk.

Vi hjälper i ditt mål och företräder dig i ditt ärende

Ring oss eller kontakta oss angående ditt fall, så ser vi över om det bör hela vägen till domstol eller om det kan leda till en enklare förlikning.

Våra jurister vid Advantage juristbyrå hjälper dig gärna och företräder dig vid domstolen som målsägandebiträde.

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

Call Now Button