Affärsjuridik

Vi har under flera år hjälpt flera små och medelstora företag att lösa deras juridiska problem och har fungerat som en bollplank i affärslivets samtliga skeden. Vi har bred kunskap och erfarenhet inom affärsjuridik, bland våra klienter finns ett stort antal byggfirmor, IT-bolag, vårdbolag såsom vårdcentraler, apotek och assistansbolag, restauranger, nattklubbar, caféer, städfirmor, konsultfirmor, webbyråer, kontorshotell, transportfirmor såsom taxibolag, import och export bolag, bilsalonger, bilverkstäder, startups, franchisegivare, franchisetagare m.m.

Vi erbjuder stöd och hjälp i olika processer såsom vid nyanställning, uppsägning och avsked av anställda förhandling med fackförbund, vid kontakt med hyresvärd och hyresgäst vid ingående av hyresavtal, förhandlingar med hyresvärd om skälig hyresnivå och andra villkor, biträde vid uppsägning av hyresavtal för villkorsändring, vid kontakt med myndigheter med anledning av tillstånd m.m.

Vi hjälper också till när man inte får betalt från sina kunder för utfört arbete eller när man vill bestrida ett krav/faktura när man anser att det är oskäligt. Vi upprättar och granskar avtal såsom aktieägaravtal, samarbetsavtal, sekretessavtal, anställningsavtal m.m. Vi hjälper också till vid företagsöverlåtelser och vid förhandling med köparen och säljare. Vi förebygger problem och framtida tvister. Det är alltid värt att rådfråga oss innan affärsuppgörelsen för att minimera risken för en framtida tvist.

Om ett problem redan har uppstått kan vi som affärsjurister hjälpa våra klienter att hitta den bästa och billigaste lösningen. Vi analyserar problem och ger tips och råd om vilka framgångsmöjligheter som finns samt hjälper vi till att förhandla med motparten och företräder inför eventuella domstolsförhandlingar.

Våra klienter är vana vid att det är är enkelt att komma i kontakt med oss och att de får personligt service. Vi ser till att skapa en bra relation med våra klienter och att lära känna dem och deras verksamhet bra så att vi på bästa möjliga sätt ska kunna hjälpa dem. Vi träffar våra klienter kontinuerligt och prioriterar dem före allt annat.

Är du nyfiken på vad vi gör och hur vi skulle kunna hjälpa dig och ditt företag och hur vi kan inleda ett samarbete så får gärna höra av dig till oss på 08202140 så tar vi en fika.

Arbetsrätt

Arbetsrätt omfattar de regler som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, den individuella arbetsrätten. Våra arbetsrättsjurister har lång erfarenhet och djupgående kunskaper inom arbetsrätt. Vi företräder både arbetsgivare och arbetstagare inom samtliga arbetsrättsliga områden.

link

Fodringstvist

Vi kan hjälpa dig om Du har hamnat i en fordringstvist. Det kan handla om att du har fått ett krav från någon privatperson eller ett företag som du inte anser är rätt eller att du behöver hjälp med att driva in utestående fordringar i form av obetalda fakturor.

link

Avtalsrätt

Vi kan hjälpa med dig och ditt företag att upprätta eller granska alla typer av avtal. Exempel på avtal vi bistår med att upprätta är kompanjonsavtal, sekretessavtal, konsultavtal m.m. Ett bra avtal minimerar risken för framtida tvister. Våra jurister har stor erfarenhet av upprättande och granskning av avtal.

link

Företagsöverlåtelse

Om du vill köpa eller sälja ett företag så kan vi hjälpa dig under hela processen. Våra jurister kan hjälpa dig med att skriva/granska avtal, förhandla och hjälpa till med företagsundersökningar inför ett företagsförvärv. En viktig sak att ta hänsyn till vid företagsförsäljning eller -köp, är att företagsöverlåtelseavtal brukar vara väl omfattande och komplicerade.

link

Tvistlösning & Process

Har ditt företag hamnat i en tvist med en privatperson, leverantör, hyresvärd eller något annat bolag så kan vi alltid hjälpa dig. Det kan handla om tolkning av ett avtal eller att du inte får in betalning från någon. Vi försöker alltid i första hand lösa tvisten med motparten så att du ska slippa en domstolsförhandling.

link

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling innebär inköp av produkter och tjänster som görs av offentlig sektor. I Sverige är stat, kommun, myndigheter och landsting skyldiga att upphandla varor och tjänster enligt särskilda riktlinjer och nivåer.

link

Tillståndsärenden

Vi kan hjälpa dig och ditt företag med att söka serveringstillstånd, danstillstånd samt övrig kontakt med myndigheterna. Vi har en god inblick i och förståelse för hur restaurang- och krogbranschen fungerar och har flera års erfarenhet av frågor som rör serveringstillstånd. Om du har fått ett avslag på din ansökan eller fått ett myndighetsbeslut emot dig kan vi hjälpa dig att överklaga.

link