Gabriella Lundqvist, jurist - Advantage Juristbyrå

ALEXANDRA WALLIN SVENSSON

Hej,

Jag har arbetat på Advantage Juristbyrå sedan mars 2021. Här verkar jag inom flera av byråns rättsliga områden, med huvudfokus på migrationsrätt, familjerätt, arbetsrätt och hyresrätt. 

Med stort engagemang för humanjuridik  
Jag tog min juristexamen på Uppsala universitet. Under utbildningens gång satsade jag på en utbytestermin på University College Dublin med kurserna International Family LawInternational Human Rights LawLaw of the ECHRCriminal Liability och Evidence.  
 
Mitt engagemang för humanjuridiken bottnar i en stark vilja att hjälpa och företräda andra människor. Jag drivs av att lösa vardagens juridiska problem på ett målmedvetet, lyhört och inkluderande tillvägagångssätt i sann laganda. 
 
Jag skrev min examensuppsats i migrationsrätt och folkrätt om FN:s tortyrkommittés fällningar av Sverige vid överträdelser av förbudet mot tortyr och illabehandling enligt artikel 3 EKMR. Jag har även tagit en fördjupningskurs i skadeståndsrätt som en del av utbildningen. Parallellt med uppsatsskrivandet gjorde jag praktik på en advokatbyrå med inriktning migrationsrätt och familjerätt. 
 
Social och driven elitidrottare  
Utanför juridiken har jag sedan gymnasiet spelat innebandy på elitnivå i både Stockholm och Uppsala. Utöver innebandyn klämmer jag gärna in ett yogapass, en padelmatch och god mat tillsammans med vänner.  

Tveka inte att kontakta mig i ditt ärende så hjälper jag dig med dina frågor.

Call Now Button