Allmän juridik

Advantage Juristbyrå behärskar alla typer av allmän juridiska fall. Under flera års tid så har vi hjälpt såväl privatpersoner som flera små och medelstora företag med att lösa juridiska problem som de har stött på.

Bland annat kan vi hjälpa dig inom följande rättsområden:

Avtalsrätt

Vi kan hjälpa med dig att upprätta eller granska de flesta avtal åt dig.

link

Migrationsrätt

Migrationsrätt innefattar asyl, uppehållsrätt, arbetstillstånd, uppehållstillstånd, visum och medborgarskap.

link

Rättshjälp

Under vissa förutsättningar finns möjlighet att få hjälp med ombudskostnader genom allmän rättshjälp. Rättshjälpen täcker en del av kostnaden för jurist eller annan sakkunning person. Man kan också få hjälp med kostnader för bevisning och andra utgifter.

link

Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde kan man få om man har blivit utsatt för ett sexualbrott, misshandel, olaga hot, grov kvinnofridskränkning eller liknande brott.

link