ALLMÄN JURIDIK

ALLMÄN JURIDIK

Allmän juridik av jurister ifrån Advantage Juristbyrå.

Vi är en allmänpraktiserande juridisk byrå som behärskar alla typer av allmänna juridiska fall.

Vi kan bland annat hjälpa dig inom följande rättsområden:

 • Avtalsrätt
  Vi kan hjälpa med dig och ditt företag att upprätta eller granska alla typer av avtal. Exempel på avtal vi bistår med att upprätta är kompanjonsavtal, sekretessavtal, konsultavtal m.m. Ett bra avtal minimerar risken för framtida tvister. Våra jurister har stor erfarenhet av upprättande och granskning av avtal.
 • Migrationsrätt.
  Migrationsrätt innefattar asyl, uppehållsrätt, arbetstillstånd, uppehållstillstånd, visum och medborgarskap.
  Våra jurister vid Advantage juristbyrå har stor erfarenhet inom asyl- och migrationsrätt, vi biträder dig gärna. Vi erbjuder juridisk rådgivning och hjälper bland annat till med att skicka in ansökan om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, medborgarskap samt överklaga beslut från Migrationsverket eller Förvaltningsrätten.
 • Rättshjälp kan man under vissa förutsättningar att få hjälp med i sitt fall. Allmän rättshjälp ger att dina ombudskostnader täcks. Rättshjälpen i sig täcker en del av kostnaden för antingen en jurist eller annan sakkunnig person. Man kan också få hjälp med kostnader för bevisning och andra utgifter i sitt fall.
 • Målsägandebiträde.
  Ett målsägandebiträde kan man få om man har blivit utsatt för ett sexualbrott, misshandel, olaga hot, grov kvinnofridskränkning eller liknande brott.

BOKA KONSULTATION

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

top
Call Now Button