Arbetsrätt

Arbetsrätt omfattar de regler som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, den individuella arbetsrätten. Våra arbetsrättsjurister har lång erfarenhet och djupgående kunskaper inom arbetsrätt. Vi företräder både arbetsgivare och arbetstagare inom samtliga arbetsrättsliga områden. Våra jurister har erfarenhet av att hantera olika typer av frågor i samband med upprättande av arbetsrättsliga avtal, vid förhandlingar och konfliktlösning.

Inom arbetsrätt kan vi bland annat hjälpa till med följande

  • Anställning
  • Uppsägning och avskedande
  • Omplacering
  • Förhandling
  • Varsel
  • Diskriminering på arbetsplatsen

Ta gärna kontakt med oss ifall du skulle behöva vår hjälp, vi nås på 08202140 eller info@advantagejuristbyra.se.