Arbetsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrätt omfattar de regler som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, den individuella arbetsrätten.

Våra arbetsrättsjurister har lång erfarenhet och djupgående kunskaper inom arbetsrätt. Vi företräder både arbetsgivare och arbetstagare inom samtliga arbetsrättsliga områden.

Arbetsrättsjurist med lång erfarenhet vid din sida

Arbetsrättsjurist med erfarenhet av att hantera olika typer av frågor i samband med upprättande av arbetsrättsliga avtal, vid förhandlingar och konfliktlösning. Det är vad du kan förvanta dig av våra arbetsrättsjurister som tar hand om ditt ärende.

Inom arbetsrätt så kan vi hjälpa dig bl.a. till med följande:

  • Anställning / Anställande
  • Uppsägning / Avsked eller Avskedande
  • Omplacering / Omplaceringshjälp
  • Förhandling / Löneavtal
  • Varsel / Varslande
  • Diskriminering på arbetsplatsen / Arbetsmiljöfrågor

Tillämpliga lagar inom arbetsrätt

Nedan följer en del av de lagar som kan vara bra att ha koll på när det kommer till frågor som rör arbetslivet.

Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS)
Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL)
Lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA)
Diskrimineringslagen (2008:567)
Semesterlagen (1977:480)
Lag (1915) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.
Arbetstidslagen (1982:673)

Ta gärna kontakt med oss ifall du skulle behöva vår hjälp som arbetsrättsjurist.
Vi nås på 08202140 eller [email protected], så diskuterar vi din situation inom arbetsrätt.

Relaterade ämnen/frågor


BOKA KONSULTATION

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

top
Call Now Button