Arvsrätt

Vi arbetar inom svensk och internationell arvsrätt och biträder i alla typer av frågeställningar och ärenden. Det kan gälla rådgivning angående behovet av äktenskapsförord, samboavtal eller testamenten och upprättande av sådana handlingar. Vi biträder också vid tvister med anknytning till arvsrättsliga situatio­ner, som till exempel frågor om ogiltighet av testamenten och andra rättshand­lingar, tolkningsfrågor och laglottskränkningar. Vi kan också hjälpa till med att upprätta bouppteckning. Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa Er, vi nås på 08202140 eller info@advantagejuristbyra.se

 • Testamente

  Genom att skriva testamente kan man styra över hur ens arv skall fördelas vid bortgång. Att upprätta ett testamente kan vara viktigt speciellt för sambor eftersom sambor ärver inte varandra om inte detta har avtalats i ett testamente. Ett testamente måste vara skriftligt och egenhändigt undertecknat.

  Läs mer om testamente

 

 • Bouppteckning

  När en person avlider måste bouppteckning förrättas, dvs. en uppteckning göras över de tillgångar och skulder som den döde hade.

  Läs mer om bouppteckning

 

 • Arvskifte

  Genom arvskifte fördelas den avlidnes kvarlåtenskap mellan arvingar och universella testamentstagare. Arvskifte kan som huvudregel ske först när bouppteckning gjorts och den dödes skulder betalats. I och med arvskiftet upphör dödsboet i regel att existera.

  Läs mer om arvskifte