Avtalsrätt

Vi kan hjälpa med dig att upprätta eller granska avtal åt dig. Exempel på avtal som vi bistår våra klienter med att upprätta är:

Gåvobrev

Genom ett gåvobrev kan man ge en eller flera av sina ägodelar till en annan person.

Skuldebrev

Ett skuldebrev är en skriftlig utfästelse om att betala en summa pengar eller ett skriftlig erkännande av en penningskuld.

Köpebrev

Köpebrev är en juridisk bindande handling som reglerar och definierar ägandet av egendom.

Samäganderättsavtal

Ett servitut är en form av begränsat nyttjande av en annan fastighet. Servitutet gäller mellan fastigheter, inte mellan fastigheternas ägare.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makar, eller blivande makar vari regleras att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom.

Samboavtal

Genom samboavtalet kan parterna komma överens om att sambolagens regler om bodelning inte ska gälla vid en eventuell separation.

Servitutsavtal

Ett servitut är en form av begränsat nyttjande av en annan fastighet. Servitutet gäller mellan fastigheter, inte mellan fastigheternas ägare.

Fullmakt

Fullmakt innebär att man ger någon annan rätten att företräda i den personens namn.

Testamente

Genom att upprätta ett testamente kan man styra över hur arvet skall fördelas.