Bodelningsavtal

Bodelning utförs framför allt på enskild egendom som skall delas på när äkta makar i ett äktenskap eller sambos går skilda vägar. Man delar själva boet i lika delar eller de delar som man kommer överens om. Finns det någon form av äktenskapsförord med i bilden sedan tidigare, så tar man självklart hänsyn till detta.

Bodelning och bodelningsavtal – Vilka är tillgångarna och skulderna

Bodelningsavtal är det som slutligen sker skriftligen och som slutför alla förhandlingar i bodelningen. Bodelningsavtalet gör att bägge parter kan gå skilda vägar med vetskap om att man har fått sin sak lagligt prövad. Ett bodelningsavtal visar hur sambornas eller makarnas respektive tillgångar och skulder fördelats dem emellan vid separationen. Ett skriftligt bodelningsavtal fungerar som ett bevis på en genomförd bodelning och minskar dessutom risken för eventuell framtida tvist mellan parterna. Ett bodelningsavtal är nödvändigt för att exempelvis kunna söka ny lagfart eller lägga om lånen. Makarna har rätt att registrera bodelningsavtalet vid domstolen, dock finns det inget sådant krav.

Våra jurister vid Advantage juristbyrå hjälper dig gärna med rådgivning kring bodelning samt upprättande av bodelningsavtal. Ring oss på 08 20 21 40 för att komma i kontakt med en jurist inom bodelning som kan bodelningsavtal!

Våra mest efterfrågade kompetensområden inom familjerätt

BOKA KONSULTATION

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

top
Call Now Button