Bouppteckning

Bouppteckning sker när en person avlider och bouppteckningen förrättas, dvs. en uppteckning görs av de tillgångar och skulder som den döde hade. Var den avlidne gift, ska i allmänhet också den efterlevande makens tillgångar och skulder antecknas, alltså en bodelning göras.

Bodelning, Arv och Arvskifte

Om den avlidne var sambo och det ska göras en bodelning mellan samborna med anledning av dödsfallet ska i viss utsträckning även den efterlevande sambons tillgångar och skulder antecknas. Bouppteckning ska göras av två s.k. gode män. Till förrättningen ska dödsbodelägarna kallas.

Dödsbodelägare

Efterlevande make/maka, sambo, arvingar samt eventuella universella testamentstagare är dödsbodelägare och ska gemensamt förvalta dödsboet, till exempel betala hyran för den avlidnes bostad så länge den inte sagts upp. Bouppteckning skall normalt göras inom tre månader från dödsfallet. Den skall inom en månad från upprättande lämnas in till den skattemyndighet som är behörig.

Ta gärna kontakt med oss så hjälper vi dig med samtliga gällande familjerätt, vi nås på 08202140.

Våra mest efterfrågade kompetensområden inom familjerätt

BOKA KONSULTATION

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

top
Call Now Button