Byggfel/fuskbygge

Har du anlitat ett byggföretag eller hantverkare för renovering, ombyggnad eller annat arbete i din bostad men uppdraget har inte utförts fackmässigt?

Anlitar man en fackman för att utföra ett arbete så ska man kunna räkna med att arbetet blir fackmässigt utfört. Upptäcker man att det finns fel i arbetet som har utförts ska man snarast möjligt reklamera felet till den som utfört arbetet och kräva ett avhjälpande. Det finns annars risk att man förlorar sina rättigheter på grund av för sen reklamation. Reklamation ska alltid ske inom skälig tid efter att felen upptäckts. Om inte felen rättas till har man rätt till skäligt skadestånd.

Det finns möjlighet att vårt arvode kan betalas av ditt försäkringsbolag (rättsskydd) i tvister rörande byggfel – fuskbygge. Våra jurister har special kompetens inom detta område och hjälper dig gärna med frågor gällande byggfel – fuskbygge.