Entreprenadrätt | Entreprenadjurist | Advantage juristbyrå

Entreprenadrätt

Entreprenadrätt är det rättsområde som hanterar de olika juridiska frågor som rör utförandet av en entreprenad. Entreprenadrätten hanterar även de olika typer av upphandlingar som kan ske inom ramen för entreprenaden.

Entreprenadrätt och juridiken som entreprenadjurist

Inom entreprenadrätten så har juridiken mer att förhålla sig till eftersom branschen ofta tillämpar gemensamma standardavtal, såsom AB 04, ABT 06 och ABS 09.

Dessa avtal är utformade för att täcka många olika slags situationer som kan uppstå inom en entreprenad. De bör dock kompletteras med individuellt utformade entreprenadavtal, som tar hänsyn till de förutsättningar som råder i den aktuella avtalssituationen.

Entreprenader kräver såväl noggrann planering som många överväganden för att undvika onödiga tvister och kostnader. Entreprenadrätt kan t.ex. användas vid tvister mellan beställare och leverantör i byggsammanhang.

Det kan i dessa fall gälla allt från t.ex. upphandling till olika avtal gällande olika byggprojekt.

Advantage Juristbyrå, en ledande rådgivare inom entreprenadrätt

Våra jurister har omfattande och mångårig erfarenhet inom entreprenadrätt. Vi är en ledande rådgivare till såväl svensk industri som offentlig sektor när det gäller entreprenadrätt inom t.ex. infrastrukturprojekt och andra större projekt.

Självklart så har vi omfattande erfarenhet av OPS-projekt (offentlig-privat samverkan).

Vi biträder dig i ärenden som rör alltifrån att strukturera infrastrukturprojekt till att bistå dig med råd om förebyggande och förberedande åtgärder samt motåtgärder och övrig hantering vid domstol eller skiljenämnd om en tvist skulle uppstå.

Vanliga frågor som entreprenadjurist inom entreprenadrätt

 • Fungera som rådgivare till såväl offentliga som privata beställare i samband med olika typer av entreprenad
 • Biträder såväl offentliga som privata beställare, entreprenörer, finansiärer och konsulter i samband med alla typer av entreprenad
 • Biträder bolag med entreprenadrättsliga frågeställningar från planeringsstadiet till det att arbetena färdigställts

Vår rådgivning sträcker sig över hela exploateringsprocessen, från förberedelser, upphandling, avtalsskrivning och förhandling, till projektgenomförandet samt uppföljningsarbete.

Entreprenadjurist och rådgivning inom entreprenadrättsliga frågor kan avse

 • Upphandlingar
 • Avtalsförhandlingar
 • Projektavstämningar
 • Ansvarsfrågor
 • Tvist

Advantage Juristbyrå erbjuder också entreprenadrättslig rådgivning

 • Strukturfrågor rörande planering, projektering, finansiering, skatt och försäkring
 • Upprättande och utvärdering av förfrågningsunderlag
 • Frågor rörande detaljplaner samt plan- och bygglagen (PBL)
 • Bygglov och andra tillståndsfrågor
 • Miljörättsliga frågor

Entreprenadsrätt och entreprenadjurist med bred erfarenhet

Som entreprenadjurist har vi lång och bred erfarenhet av såväl entreprenadrättens samtliga områden som av processrätten.

Kontakta oss om du har frågor som rör oss som entreprenadjurist och entreprenadrätt. Du kan antingen ringa oss på 08 20 21 40 eller mejla till info@localhost

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

JURIST STOCKHOLM SOM ARBETAR FÖR DIG

Behöver du hjälp?
Kontakta Advantage Advokatbyrå!

Vi ser alltid till att kommunicera med dig angående vad som sker i ditt ärende, med personligt engagemang och service. Vår verksamhet bedrivs utifrån grundläggande kärnvärden såsom skyndsamhet, tillgänglighet och personlig service. Vi behandlar ditt ärende skyndsamt och med största omsorg, vi är alltid tillgängliga via telefon och e-post.
*Genom att fylla i vårt kontaktformulär så godkänner du även vår integritetspolicy.
Call Now Button