Fallplanerare steg- 1 av 7

När du vänder dig till en jurist så betalar du, i regel per timme, för kvalificerad juridisk rådgivning. För att använda tiden på bästa möjliga sätt så bör du förbereda dig och gå igenom ditt ärende ordentligt inför mötet med din jurist.

Ta tillfället i akt att samla dina tankar innan du kontaktar oss och planera ditt fall med vår fallplanerare.

Frågorna i fallplaneraren är utformade för att du ska få hjälp att strukturera upp ditt ärende. Dels hjälper de dig att själv strukturera vad som hänt, vilka förutsättningarna är och hur du själv vill gå vidare med ärendet. Hjälp dig själv att hjälpa oss att hjälpa dig på bästa sätt!

Fyll i formulären i varje steg i fallplaneraren så noga du kan. Ju mer information vi får om din situation, desto lättare kan vi avgöra om vi kan åta oss ditt fall. Och kom ihåg, inget fall är för litet eller för obetydligt – du har rätt till hjälp!

När du väl har gått igenom alla stegen i fallplaneraren, och är nöjd med din planering, så har du också möjlighet att maila den till dig själv så du kan gå igenom den i lugn och ro och har den till hands inför samtal och möten.


Samtliga uppgifter är obligatoriska

Juridik är uppdelad i olika rättsområden, berör ditt ärende något av följande områden? 

(Om du inte kan avgöra vilket rättsområde det handlar om, så gör det ingenting. Kryssa bara i "Jag vet inte"-alternativet längst ned i den högra kolumnen.)

AffärsjuridikAgenträttAllmän praktikArbetsrättArrenderättArvs- och gåvorättAssociationsrättAsylrättAvtals- och köprättBank- och finansrättBolagsrättBoutredningsmanBrottmålBygg- och konstruktionsrättBörsrättDue diligenceEntrepenadrättFamiljerättFastighetsrättFinansieringsrättFranchisejuridikFöreningsrättFöretagsförvärvr
FöretagsöverlåtelserFörsäkringsrättFörvaltningsrättHyresrättIdrottsjuridikImmaterialrättInternationell privaträttIT-rättKommersiella tvisterKommersiella tvister (internationella)KommunalrättKonkurrensrättKonkurs- och obeståndsrättKonkursförvaltareKonsulträttKonsumenträttLikvidationerLikvidatorLVU- LVM- och LPT-målMarknadsrättMedierättMigrationsrättMålsägandebiträde
Mänskliga fri- och rättigheterObeståndsrättOffentlig rättOffentlig upphandlingPatenträttPersonskaderättPlan- och byggrättProcessrättProduktansvarsrättSkadeståndsrättSkatterättSkatterätt (internationell)SkiftesmanSkiljeavtal och skiljedomSkiljemanSocialrättSvensk och internationell affärsjuridikSvensk och internationell skattejuridikSärskild företrädare för barnTestamentsexekutorTryckfrihetsrättUpphovsrättVarumärkesrättJag vet inte

top
Call Now Button