Familjerätt

Inom familjerätt har våra familjejurister specialisering och har stor erfarenhet inom rättsområdet. Familjerätt är den rätt som reglerar familjens ställning utåt samt internt mellan familjemedlemmarna. Vi kan hjälpa dig med frågor som relaterar till äktenskaps ingående, upprättande av äktenskapsförord, samboavtal, testamente, skilsmässor, bodelning, arv, arvskifte, bouppteckning, vårdnadstvist, ensam vårdnad, kvarsittningsrätt, underhållsbidrag, etc etc.

Kontakta oss på 08 20 21 40 så erbjuder vi dig kostnadsfritt inledande juridisk rådgivning.

Arvsrätt

Arvsrätten reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit, ska fördelas.

link

Bodelning

Bodelning kan vara aktuell då ett samboförhålande upphör.

link

Vårdnad, boende och umgänge

Med vårdnad menas det rättsliga ansvaret för ett barn. Det finns olika former av vårdnad.

link

Frågor och svar

Finn svar på de vanliga familjerättsliga frågor.

link