Familjerätt

Familjerätt med våra familjejurister ger att du får en partner att både prata med och som hjälper dig att förstå dina ärenden  på ett personligt sätt. Vi hjälper dig med både det lilla som det stora uppdraget.

Familjerätt med kunnig familjerättsjurist i Stockholm gör skillnad

Familjerätt behöver inte vara komplicerad. Familjerättsjurist genom Advantage Juristbyrå innebär för dig en specialiserad och kunnig jurist med stor erfarenhet inom hela rättsområdet.

Familjerätt är den rätt som reglerar familjens ställning utåt samt internt mellan familjemedlemmarna.

Vi kan hjälpa dig med frågor inom familjerättsområdet som relaterar till:

 • Äktenskaps ingående
 • Upprättande av äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Testamente
 • Skilsmässor
 • Bodelning
 • Arv
 • Arvskifte
 • Bouppteckning
 • Vårdnadstvist
 • Ensam vårdnad
 • Kvarsittningsrätt
 • Underhållsbidrag, etc etc.

Familjejurist Stockholm som presterar när det gäller – Familjerättsjurist Stockholm

Våra familjejurister ger dig mer än en personlig touch. Att vara där när det gäller och vara med kan vara ibland mer än viktigt för dig och din egen självkänsla. Att vara ditt stöd när det blåser och någon att luta sig emot kan ibland vara mer än guld värt.

Vi är vana att hantera både delikata ärenden och personliga ärenden. Vi ger dig ett lyssnande öra som hjälper dig på rätt väg.

Kontakta oss på 08 20 21 40 så erbjuder vi dig kostnadsfritt inledande juridisk rådgivning inom familjerätt.

Advantage Juristbyrå – Din nya familjerättsjurist i Stockholm

Arvsrätt

Arvsrätten reglerar hur kvarlåtenskapen efter en person som avlidit, ska fördelas.

link

Bodelning

Bodelning kan vara aktuell då ett samboförhålande upphör.

link

Vårdnad, boende och umgänge

Med vårdnad menas det rättsliga ansvaret för ett barn. Det finns olika former av vårdnad.

link

Frågor och svar

Finn svar på de vanliga familjerättsliga frågor.

link