FAMILJERÄTTSJURIST STOCKHOLM

Familjerättsjurist Stockholm – För en harmonisk tillvaro inom familjen

Familjerättsjurist Stockholm: Ni kan inte enas om vårdnaden för era barn? Ska barnen bo hos fadern eller hos modern? Vad innebär bodelning? Hur fungerar arvsrätten?

Dessa, eller liknanade frågor är kanske vad som far runt i ditt huvud. Advantage Juristbyrå hjälper dig både med mindre bekymmer och större dilemman. Våra familjerättsjurister har expertis när det kommer till familjerätten, framförallt, men naturligtvis sträcker sig våra juridiska kompetenser längre än så.

Med lyhördhet, engagemang och sakkunnighet garanterar vi dig att vi är familjerättsjuristerna som du vill ha vid din sida när det behövs.

 

Familjejurist Stockholm gör familjerätten begriplig för dig

Som förälder har två människor ett gemensamt ansvar att tillgodose sina barns behov. Familjerätten är den rätt som ger föräldrar stöd när det kommer till frågor som vårdnad, boende och umgänge i fallen som föräldrarna inte kan enas. Inte alla gånger kan det vara lätt att fatta beslut som dessa, och här kan en familjejurist agera som stöd.

Våra familjerättsjurister har flerårig erfarnhet av alla de fall där tvister inom familjen står i fokus. Vi har hjälpt klienter i Stockholms alla hörn, och vi kan garantera dig att vi kan vår sak när det kommer till familjerätten.
Inom följande områden kan vi bistå dig med stöd:

 • Äktenskaps ingående
 • Upprättande av äktenskapsförord
 • Samboavtal
 • Testamente
 • Skilsmässor
 • Bodelning
 • Arv
 • Arvskifte
 • Bouppteckning
 • Vårdnadstvist
 • Ensam vårdnad
 • Kvarsittningsrätt
 • Underhållsbidrag, etc etc.

Vi arbetar för våra klienters bästa i alla lägen. Med välgrundade juridiska tips och råd kommer tillvaron inom familjen snart att vara harmonisk igen – det garanterar vi, på Advantage Juristbyrå, dig.

 

Familjerättsjurister Stockholm – varför anlita oss?

Familjerätten kan verka komplicerad, men så är inte fallet – inte med jurister från Advantage Juristbyrå. Du undrar kanske varför du ska välja just jurister från Advantage, och du har all rätt att fråga dig detta med så många juristbyråer därute – och många kan lösa uppdraget du behöver hjälp med. Det tvivlar vi inte på. Men du behöver inte nöja dig med det.

Har du tänkt på vad advantage egentligen betyder på svenska? Advantage är det engelska ordet för ”fördel” (som i sin tur är synonymt med ord som överläge, övertag och försprång) och det är vad vi ger våra klienter: en fördel över alla andra som också kan ta sig an ditt ärende.

Vår verksamhet bedrivs dessutom utifrån grundläggande kärnvärden såsom skyndsamhet, tillgänglighet samt personlig service. Ditt ärende behandlas skyndsamt och med största omsorg, vi finns alltid tillgängliga via telefon och e-post. Vi ser dessutom till att alltid kommunicera med dig angående det som sker i ditt ärende så att du kan känna dig trygg, sedd och förstådd.

 

Advantage Juristbyrå innebär enkelhet och tydlighet med juridiken

Våra familjerättsjurister ger dig enkelhet och tydlighet när det kommer till juridiken med alla dess begrepp.

Ta redan nu hjälp ifrån en av Advantages familjerättsjurister och förenkla den snåriga djungel som kallas juridik. Vi garanterar dig att vi är familjerättsjuristerna du vill ha vid din sida när det behövs – Familjerättsjurist Stockholm!