Fel i fastighet/dolda fel

Om man upptäcker dolda fel i sitt hus eller bostadsrätt så kan man ha rätt att kräva prisavdrag eller skadestånd från säljaren, man kan också häva köpet. Som köpare har man en långtgående undersökningsplikt vid köp av en fastighet. Undersökningsplikten innebär att man ska undersöka fastigheten så långt det går och upptäcka eventuella fel i fastigheten. Om man i efterhand upptäcker något fel i fastigheten som inte gick att upptäcka vid undersökningen är det ett dolt fel och köparen har då rätt till skälig ersättning från säljaren. Men om felet borde ha kunnat upptäckas vid undersökningen är då inte säljaren ansvarig för det felet. Hänsyn tas också till om man borde ha räknat med dessa fel med anledning av husets ålder, pris och skick.

Det finns en möjlighet att vårt arvode kan betalas av ditt försäkringsbolag (rättsskydd) i tvister rörande dolda fel i radhus/villa eller bostadsrätt. Våra jurister har special kompetens inom detta område och hjälper dig gärna med frågor gällande fel i fastighet (dolda fel). Ring oss på 08 20 21 40 för att komma i kontakt med en jurist.