Företagsöverlåtelse

Om du vill köpa eller sälja ett företag så kan vi hjälpa dig under hela processen. Våra jurister kan hjälpa dig med att skriva/granska avtal, förhandla och hjälpa till med företagsundersökningar inför ett företagsförvärv. En viktig sak att ta hänsyn till vid företagsförsäljning eller -köp, är att företagsöverlåtelseavtal brukar vara väl omfattande och komplicerade.