Företagsöverlåtelseavtal | Affärsjurist Stockholm | Advantage Juristbyrå

FÖRETAGSÖVERLÅTELSEAVTAL

Ett företagsöverlåtelseavtal innehåller bland annat bestämmelser om hur köparen ska ta kontroll över företaget, hur säljaren ska slippa ifrån ansvaret för företaget från och med det att köparen tillträder. Ett företagsöverlåtelseavtal reglerar hur säljaren ska hantera företaget i perioden mellan det senaste reviderade bokslutet och avtalsdagen och hur han ska hantera företaget mellan avtalsdagen och tillträdesdagen.

En företagsöverlåtelse kan innebära att köparen endast köper samtliga eller delar av ett företags tillgångar och dessa saker regleras också i ett företagsöverlåtelseavtal.

Våra jurister vid Advantage juristbyrå hjälper dig gärna med upprättande eller granskning av ett företagsöverlåtelseavtal. Ring oss på 08 20 21 40 för att komma i kontakt med en jurist.

BOKA KONSULTATION

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

Call Now Button