Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätt är det rättsområde som omfattar myndigheternas skötsel och förvaltning. Det omfattar också den aktuella myndigheten handläggning av mål och ärenden, såväl mellan olika myndigheter som gentemot företag och enskilda medborgare. Kommunalrätten är t.ex. den del av förvaltningsrätten som behandlar kommuner och landsting.

Såväl som privatperson som företagare så kommer du ofrånkomligen någon gång att komma i kontakt med ett förvaltningsbeslut, oavsett om det fattas av statliga eller kommunala förvaltningsmyndigheter. Såsom t.ex. länsstyrelse, kommunen eller Försäkringskassan. Ett förvaltningsbeslut baseras ofta på ett komplicerat regelverk. Inte sällan så berör beslutet också stora värden, för ditt företag och/eller dig som privatperson.

Några förvaltningsrättsliga problem som kan uppstå

Bland de förvaltningsrättsliga problem som kan uppstå så är nog detta ett par av de större:

 • Felaktiga myndighetsbeslut: En stor del av av de myndighetsbeslut som påverkar dig kan du i regel överklaga till domstol om du inte är nöjd. Det är kanske svårt att som enskild person veta hur du skall gå till väga för att få ett korrekt och välgrundat beslut från en myndighet. Eller hur du skall göra för att överklaga ett beslut som du tycker är felaktigt.Du är välkommen att kontakta oss för rådgivning gällande hur du kan gå till väga. Eller om du bestämt dig för att du vill ha en jurist vid din sida.
 • Felaktig handläggning: Det kan också hända att du, som enskild person eller som företagare, behandlas på ett felaktigt sätt av en myndighet. Myndigheter har ofta stor makt. Därmed är reglerna för att var och en som är föremål för någon myndighetsutövning skall behandlas på ett godtagbart, likvärdigt och rättssäkert sätt så viktiga. I den allmänna förvaltningsrätten regleras därför bland annat hur olika myndigheter skall hantera och handlägga ärenden med enskilda personer och privata företag.Kom alltid ihåg att du har rätt till hjälp.
  Kontakta oss för rådgivning om du anser att du har behandlats på ett felaktigt sätt.

Advantage Juristbyrå om förvaltningsrätt

Våra jurister har stor kompetens när det gäller att handlägga förvaltningsrättsliga frågor. Vi bistår dig med rådgivning och hjälper dig med ansökningar och överprövningar. Vi kan hantera myndighetskontakter, föra din talan inför domstol samt se till att dina rättigheter tillvaratas.

Inom förvaltningsrätten, så är detta några av de områden som våra jurister arbetar med:

 • Körkortsmål
 • LOU-mål (mål enligt lagen om offentlig upphandling)
 • LPT-mål (mål enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård)
 • LVM-mål (mål enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall)
 • LVU-mål (mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga)
 • Offentlig upphandling
 • PBL-mål (mål enligt plan- och bygglagen)
 • Socialförsäkringsmål
 • Utlännings- och medborgarskapsmål

Har du stött på förvaltningsrättsliga problem? Kontakta oss i så fall på 08-20 21 40, så tar vi en fika och pratar förvaltningsrätt.

BOKA KONSULTATION

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

top
Call Now Button