Fullmakt | Vad är en fullmakt | Advantage Juristbyrå

FULLMAKT

Fullmakt innebär att man ger någon annan rätten att företräda i den personens namn. Den som ger fullmakt kallas fullmaktsgivare och den som företräder kallas fullmaktstagare, fullmäktig eller ombud. Rätten att företräda någon annan går att begränsa på olika sätt i ett avtal, till exempel till något specifikt ärende vid specifik tidpunktvisst, det kan handla om att köpa en viss bil till ett visst pris eller att företräda någon i en domstol eller vid en annan myndighet.

Våra jurister vid Advantage juristbyrå hjälper dig gärna med upprättande eller granskning av en fullmakt. Ring oss gärna på 08 20 21 40 för att komma i kontakt med en jurist.

BOKA KONSULTATION

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

Call Now Button