Vad är GDPR? | Hur påverkar det dig? | Advantage Juristbyå.

VAD ÄR GDPR?

GDPR – General Data Protection Regulation är det många som har frågor om i dagens läge.

GDPR är en dataskyddsförordning som börjar gälla från och med den 25 maj 2018 i hela EU för alla företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Med personuppgifter avses alla information om en viss person, såsom, namn, personnummer, bilder, bankuppgifter, e-postadress, inlägg på sociala medier, IP-adress osv. Syftet med GDPR är att skydda persondata för medborgarna i EU-länderna.

GDPR CHECKLISTA OCH ÅTGÄRDER

GDPR checklista och åtgärder är det många som efterfrågar i dagens läge. Vi kan assistera med både case, mallar och dokument för att säkerställa att du har både tänkt på allt, men också tagit de nödvändiga stegen som behövs rent juridiskt mot dina användare, medarbetare och kunder.

Alla företag har databaser i form av avtal, anställningsavtal, företagsavtal, samarbetsavtal, återförsäljaravtal, olika utskickslistor, prospektlistor, CRM och olika system där kunders uppgifter florerar i. Dessa system och dokument måste säkerställas att du verkligen har ett godkännande ifrån individen dvs ett samtycke att denne finns i dina register och databaser.

GDPR 2018 och framåt

GDPR under 2018 kommer att bli ett år där vi på alla sätt kommer att gå igenom databaser och avtal samt system som ger att du får återknyta till individen som finns i ditt system. Har du inte haft möjlighet eller kommer att åtgärda eller har en plan i verket för att åtgärda, så riskerar man som bolag ett vite.

Vill du veta mer om vad GDPR innebär för ditt företag och vilka åtgärder du behöver vidta så kan du alltid ta kontakt med oss.

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

Call Now Button