Hyres- och fastighetsrätt

Vi företräder både privatpersoner och företag och arbetar inom samtliga fastighetsrelaterade frågor, t.ex. vid fastighetsöverlåtelser, entreprenader, expropriationer, hyra, arrende, planärenden, vid tvister om fel i fastighet, vid hyrestvister samt upprättande av köpebrev.

Vi företräder också bostadsrättsföreningar vid förvärv av fastigheter för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt, likvidering för ombildning av bostadsrättsföreningar till äganderätt samt vid övriga tvister.

Byggfel - fuskbygge

Har du anlitat ett byggföretag eller hantverkare för renovering, ombyggnad eller annat arbete i din bostad men uppdraget har inte utförts fackmässigt?

link

Fel i fastighet - dolda fel

Om man upptäcker dolda fel i sitt hus eller bostadsrätt så kan man ha rätt att kräva prisavdrag eller skadestånd från säljaren, man kan också häva köpet.

link

Hyresrätt

Vi har flera års erfarenhet av att biträda i hyresrättsliga frågor.

link

Köp av fast egendom

Vid köp eller försäljning av fast egendom kan det i vissa fall vara viktigt att kontakta en jurist före avtalsskrivandet.

link