Internationell privaträtt

Internationell privaträtt handlar om de rättsregler som styr internationella förbindelser mellan enskilda samt vilket lands domstol som har rätt att pröva en tvist.

Internationell civil- och processrätt

Internationell civil- och processrätt handlar om vilket lands lag är tillämplig och vilken domstol är behörig att pröva en tvist med gränsöverskridande inslag.

Det kan t.ex. handla om:

  • Hur en dom utomlands verkställs
  • Vilka juridiska konsekvenser det får om du väljer att flytta utanför Sverige
  • Vilka rättigheter du har om ditt företag blir stämt i ett annat land

Internationell juridik och juridiska ärenden

Om du behöver rådgivning och biträde i ärenden av internationell karaktär så har våra jurister här på Advantage Juristbyrå inte bara stor erfarenhet inom internationell privaträtt utan också ett omfattande internationellt kontaktnät.

Vi kan hjälpa dig med bland annat:

  • Internationell handel
  • Att upprätta avtal som gäller i respektive land
  • Vårdnadstvister där till exempel föräldrarna är bosatta i olika länder
  • Hantering av dödsbon med internationella frågor
  • Tvistelösning

Välkommen att kontakta Advantage Juristbyrå när du behöver hjälp med frågor som rör internationell privaträtt.

BOKA KONSULTATION

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

top
Call Now Button