IT-rätt - Vi hjälper dig vid tvist inom IT | Advantage Juristbyrå

IT-RÄTT

IT-rätt är inte ett traditionellt rättsområde. Den är snarare ett samlat, övergripande sätt att behandla IT-relaterade frågor som sträcker sig över flera traditionella rättsområden. Såsom t.ex. inom förvaltningsrätt, avtalsrätt, tryckfrihetsrätt, informations- och yttrandefrihet, immaterialrätt, upphovsrätt, personlig integritet, etc.

En rad av de frågor som en ständigt ökande IT-användning väcker.

Hur påverkar IT-rätt dig?

IT-rätten kan delas in i två huvudsakliga delar, en affärsrättslig del och en offentligrättslig del. Såväl som företagare som privatperson så kan du komma i kontakt med bådadera.

Våra jurister här på Advantage Juristbyrå erbjuder dig bland annat affärsmässigt stöd och hjälp vid upprättande och förhandling av avtal som rör t.ex.:

 • Licensiering av programvara
 • IT-tjänster
 • Systemupphandlingar
 • Drift och hosting
 • Överlåtelser av teknologi
 • Outsourcing

Vi arbetar också med frågor som rör t.ex.:

 • Skydd för programvara
 • Företagshemligheter
 • Open Source
 • Marknadsföring på internet
 • Domännamn
 • E-handel
 • Hantering av personuppgifter

Vi kan biträda dig vid tvister på IT-området. Vi hanterar också t.ex. frågor rörande IT i samband med företagsöverlåtelser.

Kontakta gärna oss om du har frågor som rör IT-rätt.

Boka konsultation

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

Call Now Button