Är du i akut behov av juridisk rådgivning?

Har du hamnat i en svår situation och behöver snarast möjligt komma i kontakt med en jurist så är du välkommen att kontakta oss. Vi är alltid tillgängliga och erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning över telefon och via e-post. Den kostnadsfria juridiska rådgivningen innebär att man får information om hur man ska handskas med ett juridiskt problem som man har ställts inför. Den kostnadsfria juridiska rådgivningen erbjuds enbart via telefon och e-post, vi kan då vägleda och informera dig om hur du på bästa sätt kan gå vidare med ditt ärende. Om ditt ärende ska till domstolen för prövning kan vi också undersöka om du har möjlighet att erhålla finansiering genom hemförsäkringen eller allmän rättshjälp. Ring oss gärna på 08202140 för juridisk rådgivning.

Vi erbjuder juridisk rådgivning inom bland annat följande rättsområden;

 

Affärsjuridik

Arbetsrätt

Aktieägaravtal

Företagsövrlåtelse

Hyresrätt

Avtalsrätt

Familjerätt

Migrationsrätt

Bodelning