Juristbyrå Nykvarn | Jurist Nykvarn | Advantage Juristbyrå.

JURISTBYRÅ NYKVARN

Juristbyrå Nykvarn är vår tjänst för dig som bor i Nykvarn och behöver juridisk hjälp av en kunnig jurist.

 • Arbetsrätt
 • Hyresrätt
 • Affärsjuridik
 • Tvistelösning
 • Migrationsrätt
 • Familjerätt
 • Avtalsrätt

Vi kan även anlitas för rådgivning, granskning och upprättande av avtal och vid övriga ärenden såsom vid fastighetsköp, hyresavtal och så vidare.

Som juristbyrå så behandlar vi alla ärenden med stor omsorg, vi är tillgängliga under hela processen.
Vi ser alltid till att kommunicera med dig angående det som sker i ditt ärende.
Vi jobbar snabbt men också noggrant samt lägger en stor vikt på personlig service.

JURIST / JURISTBYRÅ NYKVARN MED BRED KUNSKAP

Advantage Juristbyrå jobbar främst inom dessa områden:

 • Affärsjuridik
 • Allmän juridik
 • Familjerätt
 • Hyres och fastighetsrätt
 • Arbetsrätt

Våra jurister har en bred kunskap samt erfarenhet, så är det något du behöver hjälp med från Juristbyrå Nykvarn så kan vi hjälpa dig.

Allmän juridik och affärsjuridik

Allmän juridik

Advantage är en allmänpraktiserande byrå som kan alla typer av allmänna fall.

Som din jurist i Nykvarn så kan vi hjälpa dig som:

 • Målsägandebiträde: bli hjälpt om man blivit utsatt för olaga hot, sexualbrott, misshandel eller liknande brott
 • Migrationsrätt: Som juristbyrå har vi stor erfarenhet med frågor som rör asyl, uppehållsrätt, arbetstillstånd, uppehållstillstånd, visum samt medborgarskap
 • Avtalsrätt: vi hjälper ditt företag att granska eller upprätta alla typer av avtal.
  Alltifrån kompanjonsavtal till konsultavtal
 • Rättshjälp: man kan få hjälp från oss som din erfarna Juristbyrå i Nykvarn med ditt fall

Affärsjuridik

Behöver du hjälp med juridiska frågor kring

 • Aktieägaravtal
 • Samarbetsavtal
 • Sekretessavtal
 • Anställningsavtal

Eller behöver du en Juristbyrå Nykvarn som är specialiserad inom:

 • Arbetsrätten
 • Företagsöverlåtelse
 • Due diligence
 • IT-rätt
 • Fordringstvist
 • med mera

Familjerätt och fastighetsjuridik

Familjerätt

Familjerätt. Som din jurist i Nykvarn, så blir vi din partner att prata med genom hela vägen.
Vi hjälper dig att förstå dina ärenden på ett personligt sätt. Vi hjälper dig bl.a med:

 • Äktenskaps ingående
 • Upprättande äktenskapsförord
 • Testamente
 • Arv
 • Arvskifte
 • Vårdnadstvist
 • Bouppteckning

Fastighetsjuridik

Vi företräder också privatpersoner samt företag med alla fastighetsrelaterade frågor.

Till exempel så hanterar vi frågor om:

 • Byggfel och fuskbygge: har byggföretaget inte genomfört uppdraget fackmässigt?
 • Hyresrätt: vi har en lång och bred erfarenhet med hyresrättsliga frågor
 • Köp av fast egendom: vid köp av fast egendom är det fördelaktigt att vara i kontakt med en juristbyrå före själva avtalsskrivandet

Behöver hyresrätten en Juristbyrå Nykvarn när du vill ombilda till bostadsrättsförening?
Eller finns det tvister inom fastighetsrätt som behöver lösas? Vi hjälper dig.

Juristbyrå Nykvarn

JURISTBYRÅ NYKVARN MED ERFARNA JURISTER

Vi hjälper dig om du behöver hjälp från en juristbyrå Nykvarn, på plats i Nykvarn som:


 • Taxinge
 • Stensättra
 • Turinge
 • Finkarby
 • Nykvarn

Boka konsultation

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

Call Now Button