Kommersiella tvister

Kommersiella tvister

Kommersiella tvister är en bred definition som kan innefatta i stort sett alla situationer inom affärsjuridiken, där meningsskiljaktigheter har uppstått.

Tvister kan uppstå inom affärsjuridikens alla olika områden. Det kan röra sig om tvister om hur ett avtal skall tolkas, ett skadeståndsanspråk eller vem som har rätt till ett visst varumärke.

Ofta så finns det vid kommersiella tvister möjlighet att förlikas med motparten. I de fall där parterna inte kan förlikas så avgörs frågan av allmän domstol, med tingsrätten som första instans.

Våra jurister här på Advantage Juristbyrå hanterar löpande kommersiella tvister inom alla branscher, såväl på nationell som internationell nivå.

Hur bör du agera:

  • Om din verksamhet blir indragen i en omfattande tvist?
  • För att undvika långdragna och kostsamma rättsprocesser?

Och hur fungerar egentligen det här med medling av kommersiella tvister?

Detta är bara ett axplock av de frågor som våra jurister här på Advantage Juristbyrå kan hjälpa dig med om du råkar hamna i kommersiella tvister.

BOKA KONSULTATION

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

top
Call Now Button