Kommunalrätt

Kommunalrätt är en del av förvaltningsrätten, den delen som reglerar kommunernas förhållanden, och den reglerar angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens verksamhet och dess innevånare och som inte skall handhas enbart av staten.

Grunderna inom Kommunalrätt

Grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för den kommunala beskattningen härleds ur regeringsformen och utvecklas i kommunallagen.

Kommunallagen ger det grundläggande regelverket för t.ex. hur den lokala självstyrelsen utövas.

Som innevånare i en kommun räknas den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där.

Kommunalrätten reglerar olika intresseområden

Ibland kommer kommunernas och kommuninnevånarnas intressen på kollisionskurs. De flesta av dessa frågor regleras också av kommunalrätten.

Våra jurister här på Advantage Juristbyrå hjälper gärna såväl kommuner som kommuninnevånare i alla slags frågor och ärenden som rör kommunalrätt.

BOKA KONSULTATION

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

top
Call Now Button