Körkortsjurist

Riskerar du att bli av med ditt körkort och behöver hjälp med att få behålla den så kan du alltid kontakta oss. Ett körkort kan återkallas av många olika skäl, man får alltid en möjlighet att komma in med ett yttrande till Transportstyrelsen innan de fattar ett beslut. Det kan då vara värt att ta kontakt med oss, vi kan alltid hjälpa till med yttranden i körkortsärenden till Transportstyrelsen. Det man skriver till Transportstyrelsen kan vara avgörande för hur länge körkortet återkallas. Vi kan också hjälpa till med att överklaga ett beslut från Transportstyrelsen till Förvaltningsrätten gällande körkort och körkortstillstånd. Vår körkortsjurist är van med samtliga typer av ärenden kring körkort och taxiförarlegitimation.

Återkallelse av körkort

Huvudregeln är att körkort återkallas vid samtliga trafiknykterhetsbrott. Återkallelsetiden varierar mellan 1-36 månader. Om återkallelsetiden är längre än tolv månader måste i så fall nytt körkortsprov avläggas.

Regler för omhändertagande samt återkallande av körkort

Transportstyrelsen i det län där man är folkbokförd beslutar om återkallande av körkort på bland annat följande grunder;

  • Rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik.
  • Smitning från trafikolycksplats.
  • Upprepade trafikförseelser, (dock minst tre under en tvåårsperiod).
  • Brott mot någon viktig trafikregel, till exempel fortkörning, rödljuskörning, stoppliktsförseelse, omkörning vid övergångsställe, olovlig körning eller vårdslöshet i trafik.
  • Opålitlighet i nykterhetshänseende.
  • Allmän brottslighet.
  • Underlåtenhet att följa föreläggande om läkarintyg eller förarprov.

Yttrande till Transportstyrelsen samt överklaga beslut

Vi är vana att skriva yttrande till Transportstyrelsen vid körkorts återkallelse eller taxiförarlegitimation samt överklaga ett beslut från Transportstyrelsen till Förvaltningsrätten. Vi tar emot ärenden från hela Sverige.

Att få tillbaka körkort

Ett nytt körkort ska framställas eftersom det gamla lämnas in och blir ogiltigt. Ett borttappat återkallat körkort som blir återfunnet kan alltså inte användas eftersom det är ogiltigt. Vid återkallelse enligt punkterna a – f fastställs en spärrtid på lägst en månad och högst tre år. Vid grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik ska spärrtiden vara lägst ett år. Vid avslag på ansökan om körkortstillstånd beslutas också om en spärrtid under vilken man inte får avlägga förarprov. Man måste ansöka om att få nytt körkort på särskild handling när ett körkort varit återkallat. Om körkortet har återkallats mer än 12 månader ska nytt förarprov göras även om man har prövotid. Beror återkallelse på punkterna b, c och d får man nytt körkort tillbaka efter ansökan. Beror återkallelse på punkterna a, e, f, g, och h måste man som första steg mot nytt körkort ansöka om körkortstillstånd.

Vår körkortsjurist vid Advantage juristbyrå hjälper dig gärna med frågor kring körkort. Du kan alltid ringa oss på 08 20 21 40 för att komma i kontakt med en körkortsjurist eller använd kontaktformuläret.

Får man använda utländska körkort i Sverige?

Ett utländskt körkort i Sverige gäller enligt sitt innehåll. För att körkortet ska gälla måste det vara utformat i överensstämmelse med någon av förebilderna i de internationella konventionerna om vägtrafiken från 1949 (Genéve) eller 1968 (Wien). Det ska även vara försett med ett fotografi av körkortsinnehavaren, Om så inte är fallet (engelska körkort) måste man tillsammans med körkortet visa en id-handling med fotografi.

Är körkortet inte utfärdat enligt någon av förebilderna,1949 (Genéve) eller 1968 (Wien) och inte heller utfärdat på engelska, tyska eller franska, gäller körkortet endast tillsammans med en bestyrkt översättning till något av dessa språk eller till svenska, danska eller norska.

Ett utländskt körkort gäller inte i Sverige om innehavaren också har ett svenskt körkort eller om det är omhändertaget eller återkallat.

Körkort som är utfärdat i stater utanför EES, (femton EU-länder samt Norge och Island) gäller inte om innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år. Ett utländskt bilkörkort som är utfärdat till någon som är yngre än 18 år, till exempel ett USA-körkort, gäller inte förrän man uppnått denna ålder.

Hur byter man ett utländskt körkort mot ett svenskt?

Ett körkort som är utfärdat i ett annat EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Japan får bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort under förutsättning att körkortet är giltigt i Sverige. Ansökan om byte görs hos Transportstyrelsen.

Planera ditt fall med vår fallplanerare Boka tid för möte

BOKA KONSULTATION

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

top
Call Now Button