KVARSITTNINGSRÄTT

Kvarsittningsrätt innebär att en av makarna eller samborna vid bodelning, antingen vid skilsmässa eller separation, kan få rätt att att bo kvar i den gemensamma bostaden.

Det innebär att man får ensam nyttja bostaden fram tills dess att bodelningen är klar. I det här fallet spelar det ingen roll vem som är ägare till bostaden eller står för hyreskontraktet. Den av parterna som vill ha kvarsittningsrätt måste visa att denne har störst behov av bostaden. Vem detta är avgörs i första hand av vem barnen skall bo med, om det inte finns hemmavarande barn får andra faktorer vara avgörande såsom ekonomisk situation, behov etc. Om tingsrätten beviljar en sådan ansökan ska den andra genast flytta därifrån.

Våra jurister vid Advantage juristbyrå hjälper dig gärna med samtliga frågor kring familjerätt och kan biträda dig vid tingsrätten. Vi nås på 08202140.