Lagfart kostnad | Dödsbo | Vid bodelning | Vad är lagfart

LAGFART

Lagfart bör den som förvärvat en fastighet ansöka om så fort som möjligt efter att köpet har gått igenom. Den som förvärvar skall söka lagfart efter de flesta förvärv såsom:

  • Köp av fastighet
  • Byte av fastigheter
  • Gåva av fastighet
  • Arv av fastighet
  • Bodelning av fastighet
  • Fusion av olika fastigheter

Vad är lagfart

Lagfart är en slags offentlig registrering som visar för allmänheten vem ägaren är.

Ansökan ska göras skriftligt hos inskrivningsmyndigheten (Lantmäteriet) inom tre månader från förvärvet.

Lagfartsansökan handläggs vid något av Lantmäteriets sju inskrivningskontor.

Kostnad lagfart

Kostnad för lagfart beror på om du har köpt, ärvt eller fått fastigheten i gåva.

Vid gåva och arv utgår normalt sett ingen stämpelskatt. Vid köp av fastighet betalas en expeditionsavgift på 825 kr samt en så kallad stämpelskatt (skatten motsvarar 1,5 % av köpesumman eller taxeringsvärdet (högst av dessa) för privatpersoner och bostadsrättsföreningar, 3 % för juridiska personer).

Lagfart och lagfartsansökans innehåll

Ansökan ska innehålla uppgifter om förvärvaren, överlåtaren samt fastighetens beteckning. Det är också viktigt att ansökan också innehåller storleken på lagfarten dvs om det är hela fastigheten eller bara delar av fastigheten som överförs.

Överlåtaren måste också bifoga original samt se till att fullständig fastighetsbeteckning finns tillgänglig.

Dessutom måste vissa handlingar bifogas ansökan som t.ex.:

  • Förvärvsdokument
  • Personbevis
  • Registreringsbevis

Advantage Juristbyrå hjälper dig rätt med din lagfart

Sökanden måste se till att inskrivningsmyndigheten får de handlingar som behövs för att kunna avgöra om det finns några hinder för att bevilja din lagfartsansökan.

Våra jurister vid Advantage juristbyrå hjälper dig gärna med lagfartsansökan.

Ring oss på 08 20 21 40 för att komma i kontakt med en jurist för din lagfart.

Aktuellt på Advatage juristbyrå

Call Now Button