LAGFART

Den som förvärvat en fastighet ska ansöka om lagfart. Förvärvaren ska söka lagfart efter de flesta förvärv, exempelvis köp, byte, gåva, arv, bodelning och fusion. Lagfart är en slags offentlig registrering som visar för allmänheten vem ägaren är.

Ansökan ska göras skriftligt hos inskrivningsmyndigheten (Lantmäteriet) inom tre månader från förvärvet. Lagfartsansökan handläggs vid något av Lantmäteriets sju inskrivningskontor. Ansökan ska innehålla uppgifter om förvärvaren, överlåtaren samt fastighetens beteckning. Dessutom måste vissa handlingar som t.ex. förvärvsdokument, personbevis, registreringsbevis bifogas ansökan. Sökanden måste se till att inskrivningsmyndigheten får de handlingar som behövs för att kunna avgöra om det finns några hinder för att bevilja lagfart.

Våra jurister vid Advantage juristbyrå hjälper dig gärna med lagfartsansökan. Ring oss på 08 20 21 40 för att komma i kontakt med en jurist.