Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde kan man få om man har blivit utsatt för;

  • Sexualbrott
  • Misshandel
  • Olaga hot
  • Grov kvinnofridskränkning m.m.

Målsägandebiträdet ska lämna stöd och hjälp samt tillvarata målsägandes intressen i målet. Målsägandebiträdet driver även skadeståndstalan för målsägandes del om han/hon vill ha skadestånd.
Målsägandebiträdet får ersättning av staten för sitt arbete enligt rättshjälpslagen. Om ett målsägandebiträde förordnas, får målsäganden vidare ersättning för kostnader för bevisning och utredning med anledning av talan om enskilt anspråk.

Våra jurister vid Advantage juristbyrå hjälper dig gärna och företräder dig vid domstolen som målsägandebiträde.