Målsägandebiträde

Målsägandebiträde kan du få om du har blivit utsatt för:

  • Sexualbrott
  • Misshandel
  • Olaga hot
  • Grov kvinnofridskränkning
    m.m.

Målsägandebiträdet stödjer och hjälper dig i ditt fall

Målsägandebiträdet skall lämna stöd och hjälp i målet samt tillvarata målsägandes intressen vid domstolen. Målsägandebiträdet driver även skadeståndstalan för målsägandes del, om han/hon vill ha skadestånd.

Biträdet får ersättning av staten för sitt arbete enligt rättshjälpslagen. Om ett målsägandebiträde förordnas, så får målsäganden vidare ersättning för kostnader för bevisning och utredning med anledning av talan om enskilt anspråk.

Våra jurister vid Advantage juristbyrå hjälper dig gärna och företräder dig vid domstolen som målsägandebiträde.

BOKA KONSULTATION

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

top
Call Now Button