Matilda Stenvall

Matilda Stenvall

Jag är född och uppvuxen i Umeå och tog min juristexamen (Jur.kand.) vid Umeå universitet i januari 2018. Jag valde under utbildningen att inrikta mig på arbetsrätt och har både läst fördjupningskurser och skrivit mitt examensarbete i ämnet.

Jag hjälper dig med med dina juridiska frågeställningar

Jag började jobba på Advantage Juristbyrå direkt efter examen och arbetar som biträdande jurist på byrån, främst inom rättsområdena familjerätt, arbetsrätt och tvistemål. Det är alltid viktigt för mig att göra mitt bästa och åstadkomma goda resultat. Att på bästa sätt hjälpa människor med olika juridiska frågeställningar är en stor drivkraft för mig.

Maila mig

 

Våra mest efterfrågade kompetensområden inom juridiken

BOKA KONSULTATION

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

top
Call Now Button