MATILDA STENVALL

Jag är född och uppvuxen i Umeå och tog min juristexamen vid Umeå universitet i januari 2018. Jag valde under utbildningen att inrikta mig på arbetsrätt och har både läst fördjupningskurser och skrivit mitt examensarbete i ämnet.

Jag började jobba på Advantage Juristbyrå direkt efter examen och arbetar som biträdande jurist på byrån, främst inom områdena familjerätt, arbetsrätt och tvistemål. Det är alltid viktigt för mig att göra mitt bästa och åstadkomma goda resultat. Att på bästa sätt hjälpa människor med olika juridiska frågeställningar är en stor drivkraft för mig.

Vill ni komma i kontakt med mig når ni mig lättast på Matilda@advantagejuristbyrå.se