Mowri Kausar, jurist - Advantage Juristbyrå
Mowri Kausar

Mowri Kawsar

Mitt namn är Mowri och jag har arbetat som biträdande jurist på Advantage juristbyrå sedan våren 2018. Jag har en juristexamen (Jur.kand.) från Uppsala universitet (2016) och en fil. Mag. i rättsvetenskap med inriktning arbetsrätt från Karlstads universitet (2011). Efter avklarad juristexamen har jag arbetat på både affärsjuridisk byrå och kommun innan jag påbörjade min tjänst på Advantage juristbyrå. 

Jag arbetar brett med nästan samtliga av byråns rättsområden men särskilt med migrationsrätt, hyresrätt och allmän tvistelösning, vilket medför att jag har en mycket bred kompetens samtidigt som jag kan erbjuda en djupare förståelse för bland annat migrationsrätt och hyresrätt. Jag arbetar även med ”körkortsjuridik” och offentliga upphandlingar.

Juridik är roligt och jag har valt att arbeta med juridik eftersom den angår oss alla, men eftersom många inte förstår juridiken har jag funnit det extra roligt att göra den förståelig för gemene man. Har du ett juridiskt problem som du inte förstår – kontakta mig, så ska jag göra mitt bästa för att förklara på ett vis som underlättar för dig att förstå och få hjälp. Jag talar flytande svenska, engelska samt bengali och har stor vana av att förklara juridiken på samtliga tre språk. 

Jag drivs av nyfikenhet och min stora drivkraft i yrket är att lösa problem. Det är oerhört stimulerande att genom nyfikenhet hitta alternativa lösningar och när de alternativa lösningarna inte finns, hitta sätt som till syvende och sist medför det bästa resultatet för min klient.

Boka konsultation

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

Call Now Button