Om Advantage

Om oss

Advantage juristbyrå är en modern och nytänkande juristbyrå. Vi ger tips och råd, vägleder och företräder vid olika förhandlingar. Vi tillhandahåller tjänster inom flera rättsområden såsom familjerätt, avtalsrätt, asyl- och utlänningsrätt samt affärsjuridik. Det går även att anlita oss för rådgivning, granskning och upprättande av avtal och vid övriga ärenden såsom vid fastighetsköp, hyresavtal, etc. etc.

Våra jurister föreläser också för Påhlmans Handelsinstiut inom juridik samt utbildar offentliga upphandlare.

Vi har genom åren lärt oss att inget ärende är det andra likt, varje klient har sina speciella behov och vår främsta uppgift är att hitta de lösningar som passar varje enskild individ bäst. Vi lyssnar på våra klienter, arbetar strategiskt och praktiskt för att alltid hitta de bästa lösningarna.

Varför anlita oss?

Vår verksamhet bedrivs utifrån grundläggande kärnvärden såsom skyndsamhet, tillgänglighet samt personlig service. Vi behandlar ditt ärende skyndsamt och med största omsorg, vi är alltid tillgängliga via telefon och e-post. Vi ser alltid till att kommunicera med dig angående det som sker i ditt ärende, är engagerade och ger alltid personlig service.

Våra jurister har tystnadsplikt

Alla som arbetar och praktiserar vid Advantage juristbyrå har tystnadsplikt. Det innebär att ingen får lämna ut uppgifter, någon som helst information eller dokument som du lämnar in skriftligen eller berättar för din jurist. All den information och dokumentation som kommer in till oss har bara våra anställda tillgång till.

Våra arvoden

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss via telefon eller e-post om du behöver vår hjälp i ett ärende. Det första telefonsamtalet eller mejlet är alltid kostnadsfritt men så fort vi har påbörjat ett arbete i ditt ärende börjar vi ta betalt.

Vi fakturerar för den tiden vi lägger ner i ditt ärende och de utgifter som uppstår under ärendet. I många ärenden kan vårt arvode betalas av ditt försäkringsbolag (rättsskydd) eller av staten (rättshjälp). I hemförsäkringen ingår normalt rättsskydd som täcker upp till cirka 80 % av ombudskostnader. Om man inte har hemförsäkring kan man i vissa fall ansöka om rättshjälp, då står staten för en del av ombudskostnader.

Vi undersöker alltid dina möjligheter att erhålla rättsskydd eller rättshjälp samt även ansöker om detta. Det går också att komma överens om ett fast arvode i de flesta ärenden.

Våra föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar och seminarium inom våra rättsområden. Idag föreläser och utbildar vi offentliga upphandlare på Påhlmans handelsinstitut. Vi har erfarenhet av att föreläsa inför organisationer, studieförbund, skolor, vårdbolag, privatpersoner, företagare samt tjänstemän i kommuner och landsting.

Exempel på organisationer vi har föreläst för är Påhlmans handelsinstitut, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, Kista folkhögskolan, Vårljus AB, Botkyrka kommun, studieförbundet Sensus, studieförbundet ABF etc.

Vi skräddarsyr föreläsningar beroende på de behov som finns. Framför allt kan man anlita oss inom följande områden:

  • Offentlig upphandling
  • Avtalsrätt
  • Kommunallagen
  • Konkurrenslagen
  • Migrationsrätt
  • LVU, LVM, LPT

För mer information kan du ta kontakt med oss.