Personskaderätt | Försäkringsersättning | Advantage Juristbyrå

PERSONSKADERÄTT

Personskaderätt är det rättsområde som reglerar dina rättigheter i samband med skador, olyckor, den försäkringsersättning du har rätt till och skadereglering.

Om du har haft oturen att råka ut för en skada så kan du vara i behov av ett juridiskt ombud som bevakar dina rättigheter.

Personskada och de vanliga rättsfrågorna

Det här är ett axplock av de rättsfrågor som vi kan hjälpa dig med:

  • Om du kan få hjälp att få rätt ersättning om du har råkat ut för en trafikolycka
  • Om du har drabbats av en skada i samband med en olyckshändelse och försäkringsbolaget inte definierar det som olycksfall
  • Om du inte är nöjd försäkringsbolaget beslut
  • Om du inte vet om du har rätt att få ersättning

Våra jurister biträder dig om du har drabbats av personskador:

  • Vid en olycka
  • Till följd av felbehandling
  • Till följd av överfall
  • Till följd av sjukdom
  • Vid försäkringsskador, så som t.ex. vid brand och inbrott

Vi bistår dig i ditt ärende inom personskaderätt

Vi hjälper dig att få den ersättning som du har rätt till från ditt försäkringsbolag och/eller försäkringskassan.

Vi bistår dig självklart också vid domstolsprocesser om t.ex. försäkringsbolag eller försäkringskassan inte är samarbetsvilliga.

Advantage om ersättning och skadereglering

Skaderegleringen efter en olycka kan ofta bli komplicerad och pågå under en längre tid. Våra jurister här på Advantage Juristbyrå hjälper dig med få den försäkringsersättning som du har rätt till så att du kan fokusera på det viktigaste: Din rehabilitering.

Här på Advantage så har vi omfattande erfarenhet inom rättsområdet så varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor om personskaderätt.

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

Call Now Button