Plan- och byggrätt - Behöver du hjälp? | Advantage Juristbyrå

Plan- och byggrätt

Plan- och byggrätt reglerar vad som gäller för t.ex. bygglov i Plan- och bygglagen, PBL, så finns det olika bestämmelser om planläggning av mark, vatten och byggande.

Plan och byggrätt rör bygglov och marklov samt detaljplan

Här hos oss på Advantage Juristbyrå så kan våra jurister hjälpa dig med frågor som rör PBL, såsom bygglov, marklov, detaljplaner m.m.

Vi arbetar med plan- och byggrätt, exempelvis rörande bygglov och planfrågor av olika slag.

Vanliga frågor byggrätt och planering inför byggnation

Vanliga frågor som kan uppstå när man arbetar med plan- och byggrätt (t.ex. utformningen av en ansökan om bygglov eller vid ett överklagande av ett beslut om bygglov) kan vara:

  • Huruvida den planerade åtgärden är bygglovspliktig
  • Hur den planerade åtgärden kan anpassas så att den överensstämmer med gällande plan
  • Vilka planföreskrifter som gäller
  • Om den planerade åtgärden överensstämmer med hushållningsbestämmelserna i miljöbalken
  • Hur ett överklagande lämpligen ska utformas

Kontakt gärna våra kunniga jurister här på Advantage Juristbyrå om du behöver hjälp med frågor som rör plan- och byggrätt.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

JURIST STOCKHOLM SOM ARBETAR FÖR DIG

Behöver du hjälp?
Kontakta Advantage Advokatbyrå!

Vi ser alltid till att kommunicera med dig angående vad som sker i ditt ärende, med personligt engagemang och service. Vår verksamhet bedrivs utifrån grundläggande kärnvärden såsom skyndsamhet, tillgänglighet och personlig service. Vi behandlar ditt ärende skyndsamt och med största omsorg, vi är alltid tillgängliga via telefon och e-post.
*Genom att fylla i vårt kontaktformulär så godkänner du även vår integritetspolicy.
Call Now Button