Planera ditt fall

 

Planera ditt fall

direkt till fallplaneraren

 

Det krävs bra och noggrann planering när vi ska sätta en bra grund för ditt fall. Ju bättre förberedd du är, desto bättre kommer vi som din jurist kunna förbereda ditt ärende. Information, kunskap och fakta är vad vi behöver för att kunna företräda dig på bästa möjliga sätt.

Information, kunskap och fakta är också vad vi behöver för att kunna ta ställning till om vi överhuvudtaget kan åta oss ditt ärende och för att avgöra om ditt ärende har några chanser i rätten, om det skulle gå så långt.

När du vänder dig till en jurist, så betalar du för kvalificerad juridisk rådgivning:

 

Jurister tar som regel betalt per timme, så för att använda din jurists tid på bästa möjliga sätt så bör du förbereda dig noga innan du träffar en jurist för första gången. Du bör därför ta dig tid för att planera och att gå igenom ditt ärende ordentligt, så får du ut mest av ditt juridiska ombud. Om du kommer förberedd och strukturerad till ditt första möte med din jurist så blir det även lättare för juristen att hjälpa dig.

Genom att vara väl förberedd inför det första mötet så får du också själv en bättre översikt av ditt ärende. Bland de förberedelser du kan göra är till exempel att upprätta en kronologisk översikt över viktiga händelser. Därigenom så kan du berätta för juristen i vilken följd alla händelser som är viktiga för ditt ärende har inträffat.

Om du inte vet exakt vad det är för problem du har och hur du ska gå vidare med det så erbjuder Advantage Juristbyrå en kostnadsfri rådgivning genom telefon och e-post. Du får då samtala med en jurist i cirka 10 minuter utan kostnad och får tips om hur du bör gå vidare med dina juridiska frågor.

Använd gärna vår fallplanerare där du enkelt kan fylla i flera punkter som är viktiga att tänka på inför mötet med din jurist. Frågorna är utformade för att du ska få hjälp att strukturera upp ditt ärende. Dels hjälper dessa frågor dig att själv strukturera vad som har hänt, vilka förutsättningarna är och hur du själv vill gå vidare med ärendet.

Hjälp dig själv att hjälpa oss att hjälpa dig på bästa sätt!

Planera ditt fall med vår fallplanerare

Fallplaneraren består av sju steg, som är enkelt och logiskt strukturerade. När du väl har fyllt i dem så har vi en grundläggande planering av ditt fall att utgå ifrån.

 • Steg 1
  – Kontaktuppgifter, samt vilket rättsområde ditt fall gäller
 • Steg 2
  – Vem är din motpart? I steg 2 är syftet med frågorna att identifiera vem som är din motpart i ditt fall, vad du vet om denne samt specificera vad för slags relation du har till denne.
 • Steg 3
  – Beskriv ditt fall I steg 3 är det dags för dig att kortfattat beskriva ditt fall. Var så saklig och så konkret som möjligt.
 • Steg 4
  – Frågor och svar I steg 4 ställer vi en rad frågor som vi behöver svar på för att få en bättre och klarare överblick över ditt fall.
 • Steg 5
  – Vilka dokument har du? I steg 5 går vi igenom vilka dokument du kan behöva i ditt ärende.
 • Steg 6
  – Hur ser läget ut idag? I steg 6 är det dags att beskriva hur situationen ser ut i dagsläget. Vet du vad som kommer att ske härnäst? Är det någonting som du förväntar dig – eller befarar – kommer att ske i framtiden?
 • Steg 7
  – Klart! Nu är det bara att slutföra planeringen av ditt fall och skicka den. 

Fyll i formulären i de olika stegen så noga du kan. Ju mer information vi får om din situation, desto lättare kan vi avgöra om vi kan åta oss ditt fall. Ta tillfället i akt och samla dina tankar innan du kontaktar oss. Och kom ihåg, inget fall är för litet eller för obetydligt – du har rätt till hjälp!

Planera ditt fall med vår fallplanerareBoka tid för möte

Våra mest efterfrågade kompetensområden inom juridiken

BOKA KONSULTATION

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

top
Call Now Button