SABA RAZAVI

SABA RAZAVI

Jag tog examen från Stockholms universitet år 2015 och har sedan dess arbetat på Advantage Juristbyrå. Dessförinnan gjorde jag praktik samt arbetade extra på byrån. Under mina studier var jag utbytesstudent vid The University of The West Indies, Cave Hill, Barbados där jag fördjupade mig inom bl.a. alternativ tvistelösning.

Jag arbetar främst med migrationsrätt, familjerätt (vårdnad och umgänge), affärsjuridik samt med byråns övriga rättsområden. Jag åtar mig även uppdrag som målsägandebiträde.

I mina uppdrag lägger jag stor vikt vid min klients bästa vare sig det är i domstol, förhandlingar med motpart eller utom rätta. Den personliga kontakten, mötet med nya människor och att finna lösningar på olika problem är vad som driver mig i mitt arbete som ombud.