Samboavtal | Barn, bostad och hus | Advantage juristbyrå

SAMBOAVTAL

Samboavtal ger att parterna kan komma överens om att sambolagens olika regler om bodelning inte gäller vid en eventuell separation. Du kan avtala om vad som ingår vid förhållandets start och vad som delas vid separation.

Samboavtal barn, bostadsrätt, hus och regler

Barn är ofta den vanligaste formen av tvist vid en separation mellan samboende. Gemensam vårdnad kan vara en lösning som kan stipuleras i avtalet.

Om man äger olika andelar av en bostad eller hus så rekommenderas ett samboavtal om man vill säkerställa att bostaden inte delas vid en eventuell separation.

Ett avtal mellan samboende behöver inte registreras utan det räcker med sambornas samtycke gällande boende. Det viktiga är att själva avtalet respekteras och hanteras.

Företagande och bostad vid tecknande av samboavtal

Om man äger olika andelar av ett företag eller en bostad, så rekommenderas ett avtal om man vill säkerställa att bostaden eller företaget inte delas vid en eventuell separation.

En sambo kan komma att ha rätt till ett aktieföretag om man inte har någon form av hembudsförhållande i aktieägaravtalet mellan kompanjonerna i företaget. Det kan även vara läge att gå igenom detta vid eventuella förändringar av juridisk person som man en kompanjon är samboende med.

Avtalet behöver inte registreras utan det räcker med sambornas samtycke.

Hjälp med samboavtal av kunnig familjerättsjurist

Hjälp med samboavtal är ett relativt vanlig fall för vår familjerättsjurist. Det kan gälla ingående av samboförhållandets olika tillgångar som bostadsrätt, hus, barn och företag.

Samboavtalet kan hantera ägandeförhållande och association av juridiska enheter såsom företag. Vilket ger att ni kan koncentrera er på andra saker än det rent juridiska i förhållandet.

Våra jurister vid Advantage juristbyrå hjälper dig gärna med upprättande eller granskning av samboavtalet.

Ring oss på 08 20 21 40 för att komma i kontakt med en jurist gällande samboavtal.

Våra mest efterfrågade kompetensområden inom familjerätt

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

Call Now Button