Sambor

Med sambo enligt sambolagen avses två personer som:

  • Stadigvarande bor tillsammans. Stadigvarande innebär att det skall vara fråga om en inte alltför kort förbindelse.
  • Bor tillsammans i ett partförhållande, dvs. ett förhållande där ett sexuellt samliv normalt ingår.
  • Har ett gemensamt hushåll, vilket innebär att man delar på sysslor och utgifter.

I sambolagen finns regler om delning av sambors gemensamma bostad och bohag, om en sambos rätt att överta en bostad som inte ingår i delningen och om inskränkningar i rätten att förfoga över det gemensamma hemmet.

Som samboegendom räknas;

  • Bostad, som har förvärvats för gemensam användning.
  • Bohag, som har förvärvats för gemensam användning såsom möbler, spis, hushållsmaskiner samt annat lösöre avsett för det gemensamma hemmet.

All övrig egendom kan inte räknas som samboegendom.

Samboavtal

Genom samboavtalet kan parterna komma överens om att sambolagens regler om bodelning inte gäller vid en eventuell separation. Om man äger olika andelar av en bostad, rekommenderas ett samboavtal om man vill säkerställa att bostaden inte delas vill vid en separation. Ett samboavtal behöver inte registreras utan det räcker med sambornas samtycke.

En annan aspekt som är viktigt att ta hänsyn till är att sambor inte ärver varandra per automatik. För att samborna ska få ärva varandra måste det regleras i ett testamente.

Våra jurister vid Advantage juristbyrå hjälper dig gärna med upprättande av samboavtal, bodelning eller andra frågor kring sambor. Ring oss på 08 20 21 40 för att komma i kontakt med en jurist.

BOKA KONSULTATION

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

top
Call Now Button