Semester och semesterersättning

Semester och semesterersättning

Semesterlagen

När det gäller semester brukar man tala om intjänandeår och semesterår. Intjänandeåret är de år du tjänar in semester och semesteråret är det år du tar ut dina betalda semesterdagar. Semesteråret är 1 april till 31 mars och intjänandeåret är då tiden innan semesteråret börjar. Enligt semesterlagen har en arbetstagare alltid rätt till minst 25 semesterdagar per år. När du tar ut din betalda semester under anställningen får du semesterlön.

Semesterersättning

Semesterersättning är betalning för semester som du ännu inte tagit ut när du slutar. För att veta hur mycket man ska få i semesterersättning när man slutar behöver man veta dels hur många betalda semesterdagar man tjänat in och dels om det finns kollektivavtal.

I antalet semesterdagar räknas sparade semesterdagar som inte tagits ut föregående semesterår, innestående semesterdagar för aktuellt semesterår samt intjänade dagar för nästkommande semesterår. Intjänade semesterdagar beräknar du enligt följande formel.

(Antalet anställningsdagar under semesteråret / 365) x 25

För att räkna ut det belopp semesterersättningen uppgår till gäller bestämmelser i kollektivavtal och om sådant inte finns gäller semesterlagens bestämmelser.

Det finns i semesterlagen två sätt att beräkna semesterersättning.

  • Enligt procentsregeln utgör semesterersättningen 12 % av den sammanlagda bruttolönen som betalats ut under intjänandeåret. Denna summan delat i 25 utgör semesterlön per semesterdag.
  • Enligt summalöneregeln utgör semesterersättningen ordinarie lön per dag plus ett semestertillägg. Tillägget utgör 0,43 % av månadslönen per betald semesterdag.

Arbetstagaren har rätt att få ut sin semesterersättning senast en månad efter anställningens upphörande.

En nyanställd har vanligtvis inte betalda semesterdagar då denne ännu inte tjänat in semesterlönen, om inte arbetsgivaren tillämpar förskottssemester. Förskottssemester innebära intjänandeåret och semesteråret sammanfaller och arbetstagaren kan ta ut betald semester trots att den ännu inte intjänats. Detta kan innebära att en arbetstagare har en innestående skuld till sin arbetsgivare om arbetstagaren själv avslutar sin anställning inom fem år. Denna skuld kan arbetsgivaren dra av från den semesterersättning man eventuellt har rätt till vid anställningens upphörande.

BOKA KONSULTATION

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

top
Call Now Button