Testamente | Arvsförordnande | Advantage juristbyrå

TESTAMENTE

Genom testamentsskrivande kan man styra över hur arvet skall fördelas. Att upprätta ett testamente kan vara viktigt speciellt för sambor eftersom sambor inte ärver efter varandra om inte detta har avtalats i ett testamente.

Ett testamente måste vara skriftligt och egenhändigt undertecknat. Testamentets undertecknande ska bevittnas av två personer och vittnen ska känna till att det är ett testamente de bevittnar, däremot behöver de inte veta vad som står i testamentet. Vittnena får inte vara släkt med den som skriver testamentet och inte heller ärva något enligt testamentet. Tänk också på att aldrig göra ändringar direkt i ett redan skrivet testamentet.

Klander av testamente

Om man vill att ett testamente inte ska bli giltig måste man framställa klander mot testamentet. Klander mot ett testamente kan endast väckas av arvingarna inom sex månader från det att delgivning av testamentet har skett.

Klandertalan kan göras på grund bland annat av att:

  • Testatorn inte var behöring att upprätta testamentet.
  • Testatorn var psykiskt störd vid upprättandet av testamentet.
  • Formkraven för ett lagligt upprättat testamente inte har följts.
  • Testamentet har upprättats under tvång, testatorn har blivit lurad att upprätta testamentet eller testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning har utnyttjats och missbrukats.
  • Testatorn har upprättat testamentet efter att ha missuppfattat något som varit bestämmande för honom att göra detta.
  • Någon har svikligen förlett testatorn att upprätta testamentet.

Våra mest efterfrågade kompetensområden inom familjerätt

BOKA KONSULTATION

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

Call Now Button