TESTAMENTE

Testamente och testamentsskrivande gör att man kan styra över hur arvet skall fördelas bland alla parter. Att upprätta ett testamente kan vara viktigt speciellt för sambor, eftersom sambor ärver inte varandra om inte detta har avtalats i ett testamente.

Testamentets utformande

Ett testamente måste vara skriftligt och egenhändigt undertecknat av den som skriver testamentet. Testamentets undertecknande skall även bevittnas av två personer och dessa vittnen skall känna till att det är ett testamente de bevittnar, däremot behöver de inte veta vad som står i själva testamentet. Vittnena får inte vara släkt med den som skriver testamentet och inte heller ärva något enligt testamentet. Tänk också på att aldrig göra ändringar direkt i ett redan skrivet testamentet.

Klander av testamente

Om man vill att ett testamente inte ska bli giltig måste man framställa klander mot testamentet. Klander mot ett testamente kan endast väckas av arvingarna inom sex månader från det att delgivning av testamentet har skett.

Klandertalan kan göras på grund bland annat av att:

  • Testatorn inte var behöring att upprätta testamentet.
  • Testatorn var psykiskt störd vid upprättandet av testamentet.
  • Formkraven för ett lagligt upprättat testamente inte har följts.
  • Testamentet har upprättats under tvång, testatorn har blivit lurad att upprätta testamentet eller testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning har utnyttjats och missbrukats.
  • Testatorn har upprättat testamentet efter att ha missuppfattat något som varit bestämmande för honom att göra detta.
  • Någon har svikligen förlett testatorn att upprätta testamentet.

Vi på Advantagejuristbyrå kan hjälpa er att hantera olika ärenden inom testamente och skriva testamente.