Trygg Jurist

Trygg Jurist från Advantage juristbyrå

Advantage juristbyrå är en modern och nytänkande juristbyrå med stort engagemang och stark drivkraft. Genom åren så har vi lärt oss att inget ärende är det andra likt. Vi vet att var och en av våra klienter har sina speciella behov. Vår främsta uppgift är att lyssna på våra klienter och arbeta strategiskt och praktiskt för att i alla lägen hitta de bästa och mest tillfredställande lösningarna för deras del.

Våra jurister hjälper dig gärna med tips och råd i rättsliga frågor om du har hamnat i en tvist med någon. Vi vägleder och företräder dig också vid olika förhandlingar och om så skulle behövas i rätten.

Vi tillhandahåller juristtjänster inom flera rättsområden, såsom:

 • Affärsjuridik
 • Arbetsrätt,
 • Hyres- och fastighetsrätt,
 • Entreprenadrätt
 • Familjerätt
 • Avtalsrätt
 • Asyl- och utlänningsrätt

När du behöver en jurist

Du kan kontakta en jurist så snart du känner att du behöver prata med någon juridiskt sakkunnig.

Vare sig det gäller frågor som rör:

 • äktenskap, samboförhållande, skilsmässa och arvsfrågor
 • avtal och kontrakt
 • när du har blivit stämd eller vill stämma någon
 • i samband med en polisutredning
Eller tvister som rör:
 • arbete,
 • försäkring,
 • lån/skuld
 • fastighetsfrågor etc.
Vänta inte tills frågan övergått till att bli ett problem eller t o m en konflikt. Ju fortare du kontaktar en jurist, desto större är chansen att konflikten kan lösas genom förhandlingar. Och desto bättre chans att problemen därigenom kan redas ut.

Trygg jurist

Något som är särskilt viktigt för oss är att du, som vår klient, alltid skall kunna känna dig trygg med oss som din jurist och som din juristbyrå.

Vår verksamhet bedrivs därför utifrån våra grundläggande kärnvärden:

 • Skyndsamhet
 • Tillgänglighet
 • Personlig service
För dig som klient betyder det att:
 • Vi behandlar ditt ärende skyndsamt och med största omsorg
 • Vi är alltid tillgängliga via telefon och e-post
 • Vi ser alltid till att kommunicera med dig angående det som sker i ditt ärende
 • Vi är engagerade och ger alltid personlig service

Våra jurister har tystnadsplikt

Alla som arbetar och praktiserar vid Advantage juristbyrå har tystnadsplikt. Det innebär att ingen får lämna ut uppgifter, någon som helst information som du har berättar för din jurist eller dokument som du har lämnat in skriftligen.

 • Bara våra anställda har tillgång till all den information och dokumentation som kommer in till oss med.

Våra mest efterfrågade kompetensområden inom juridiken

BOKA KONSULTATION

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

top
Call Now Button