Tvist med Anställd | Advantage

Tvist med Anställd

Tvist med Anställd

Om du vill få ytterligare, kostnadsfri information om Tvist
med arbetsgivare, klicka nedan samt fyll i kontaktformuläret.

Tvist med anställd – Har du eller ditt företag hamnat i en tvist med en av era anställda? Behöver ni hjälp?

Exempel på vad som kan leda till tvist med en anställd?

Det fins en rad situationer som kan leda till tvister med anställda – olika lagar kan också reglera olika situationer.

Detta är bara ett litet urval av situationer som kan ge upphov till tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare:

  • Ett kollektivavtalsbrott är t.ex. att arbetsgivaren har anställt någon på visstidsanställning, utan att det är tillåtet enligt kollektivavtalet.
  • En uppsägning som saknar saklig grund kan vara ett brott mot LAS.
  • Om en anställd inte har fått semester enligt semesterlagens regler, så kan det vara brott mot semesterlagen.

När du har hamnat i en tvist med en anställd

Som arbetsgivare så ställs du ofta inför olika, ofta oväntade situationer, eller måste ta ställning till komplicerade frågor. Det är inte alltid lätt att hantera komplicerade frågor på egen hand, eller försöka tolka vad de involverade lagarna säger. Därför så är det alltid bra att ha kontakt med en jurist som kan arbetsrätt för att hantera dessa frågor på ett professionellt sätt. En anställd kan antingen genom sitt fackförbund (om denne är medlem i ett fackförbundet) eller på egen hand inleda en tvist eller förhandling med sin arbetsgivare. Det kan gälla en rad olika arbetsrättsliga förhållanden, som t.ex. en tvist om:

• Lön
• Semesterersättning
• Skadestånd, lojalitetsplikt
• Ogiltigförklaring av

uppsägning eller avsked

Lös tvist med anställd med Advantage som din arbetsrättsjurist

Advantage hanterar arbetsrättsliga ärenden i hela Sverige. Vi erbjuder rådgivning inom samtliga arbetsrättsliga områden, såsom vid företagsöverlåtelser, nyanställning, uppsägning/avsked av anställd, förhandling med fackförbund, omorganisation m.m.

Vi biträder även vid arbetsrättsliga tvister och diskrimineringsfrågor.

Som arbetsrättsjurister så har vi vana och expertis rörande tvist med anställda. Vi hjälper såväl anställda som arbetsgivare med alla frågor som rör arbetstvister, oavsett om det är tvist anställda eller tvist arbetsgivare.

Är du i behov av en erfaren arbetsrättslig jurist tveka inte då att höra av dig till oss antingen genom att ringa oss på 08 20 21 40 eller genom e-post info@advantagejuristbyra.se

Kontakta oss så hjälper vi dig vid tvist med anställd.

BOKA KOSTNADSFRI RÅDGIVNING
FÅ FRI UTVÄRDERING AV DITT FALL. RING OSS PÅ 08 20 21 40

Call Now Button