Tvist med anställd | Advantage Juristbyrå

TVIST MED ANSTÄLLD

Har du/ditt företag hamnat i en tvist med en anställd?

Som arbetsgivare ställs man inför olika situationer och komplicerade frågor att ställning till. Det är inte alltid lätt att hantera komplicerade frågor på egen hand, därför är det bra att ha kontakt med en arbetsrättslig jurist för att hantera dessa frågor på ett bra sätt.
En anställd kan antingen genom sitt fackförbund, om den anställde är medlem i fackförbundet eller själv på egen hand inleda en tvist eller förhandling med sin arbetsgivare med anledning av flera olika arbetsrättsliga förhållanden. Exempelvis om lön, semesterersättning, skadestånd, lojalitetsplikt, ogiltigförklaring av uppsägning eller avsked.

Arbetstvist

En arbetstvist uppstår om arbetsgivaren och den anställde inte kan komma överens om vissa förhållanden som avser anställningsförhållanden.
En del arbetsrättsliga tvister prövas av arbetsdomstolen som är en special domstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Det gäller tvister om kollektivavtal eller tvist som avses i medbestämmandelagen eller tvist mellan parter som är bundna av kollektivavtal eller tvist som angår arbetsplats där kollektivavtal gäller samt att talan väcks av en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation eller av en arbetsgivare som själv slutit kollektivavtal.

Övriga arbetsrättsliga tvister prövas av tingsrätten.

Arbetsdomstolen är sista instansen och ett beslut/dom från arbetsdomstolen kan inte överklagas.

Vi hanterar arbetsrättsliga ärenden i hela Sverige och erbjuder rådgivning inom samtliga arbetsrättsliga områden, såsom vid företagsöverlåtelser, nyanställning, uppsägning/avsked av anställd, förhandling med fackförbund, omorganisation m.m. Vi biträder även vid arbetsrättsliga tvister och diskrimineringsfrågor.

Är du i behov av en erfaren arbetsrättslig jurist tveka inte då att höra av dig till oss antingen genom att ringa oss på 08 20 21 40 eller genom e-post info@localhost

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

Call Now Button