Tvist med arbetsgivare | Advantage Juristbyrå

TVIST MED ARBETSGIVARE?

Har du hamnat i en tvist med din arbetsgivare?

Som anställd har du en del skyldigheter men du har också en del rättigheter, du har exempelvis rätt till lön för det utförda arbetet och semesterersättning i enlighet med ditt anställningsavtal. Bland dina skyldigheter hör att utföra dina arbetsuppgifter, följa instruktioner o.s.v., dina skyldigheter och rättigheter regleras i LAS (lagen om anställningsskydd).

En tvist med arbetsgivare kan uppstå vid flera olika situationer, exempelvis om du anser att du inte får rätt lön i enlighet med ditt anställningsavtal, kollektivavtal, du inte får ersättning för övertid, eller Ob-ersättning, du får för lite semesterersättning, du blir diskriminerad, vid anställningsupphörande, nämligen vid uppsägning eller avsked, ibland kan du också ha rätt till skadestånd. Det är också viktigt att hålla koll på olika tidsfrister.
Om du hamnar i en sådan situation är det otroligt viktigt att du träffar en jurist i god tid och planerar ditt ärende på ett bra sätt. Det kan vara en bra idé att du har med dig en jurist vid de eventuella möten du har med din arbetsgivare.

Kontakta oss för professionell rådgivning

Vi har lång erfarenhet av arbetsrättsliga förhandlingar och tvister i domstol och haft bra framgång i de flesta av våra ärenden. Ta gärna därför kontakt med oss så hjälper vid dig att komma vidare i processen. Du kan ringa oss på 08 20 21 40 eller mejla till oss på info@localhost för att komma i kontakt med en arbetsrätts jurist.

Ring oss på 08 20 21 40 för att komma i kontakt med en jurist som verkligen kan dig och ditt bolags förutsättningar så att du inte hamnar i tvist med arbetsgivare.

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

Call Now Button