Tvistlösning och process | Juridisk expertrådgivning | Advantage juristbyrå

TVISTLÖSNING OCH PROCESS

Vi har lång erfarenhet av att processa båda i allmänna och förvaltningsrättsliga domstolar. Vi hanterar tvister av olika slag, allt från mindre tvister mellan privatpersoner om skuld, vårdnad och umgänge av barn, om arv till tvister mellan delägare i bolag, tvister mellan olika företag, mellan anställda och arbetsgivare, mellan hyresgäst och hyresvärd, mellan franchisegivare och franchisetagare, mellan företag och myndigheter o.s.v.

Nedan finns en lista om vilka tvister våra jurister hanterar:

 • Tvister om försäkringar
 • Tvister om lön, semesterersättning
 • Arbetsrättsliga tvister, om exempelvis uppsägning, avsked, omplacering m.m.
 • Tvister om fordringar
 • Tvister om lån/skuld
 • Tvister om tolkning av avtal
 • Entreprenadtvister
 • Hyresrättsliga tvister, om skadestånd, nedsättning av hyra m.m.
 • Tvister mellan bostadsrättsförening och medlem i föreningen
 • Fastighetsrelaterade tvister
 • Tvister om dolda fel eller byggfel
 • Fastighetsrättsliga tvister
 • Tvister om IT-området
 • Franchisetvister
 • Skadeståndsrättsliga tvister

BOKA KONSULTATION

AKTUELLT PÅ ADVANTAGE JURISTBYRÅ

Call Now Button