Tvistlösning & process

Har ditt företag hamnat i en tvist med en privatperson, leverantör, hyresvärd eller något annat bolag så kan vi alltid hjälpa dig. Det kan handla om tolkning av ett avtal eller att du inte får in betalning från någon. Vi försöker alltid i första hand lösa tvisten med motparten så att du ska slippa en domstolsförhandling.

Dina kostnader för juridiskt ombud kan täckas av rättsskyddet i din företagsförsäkring. Vi undersöker dina möjligheter att erhålla rättsskydd och bistår dig även med upprättande av ansökan.
Våra jurister vid Advantage juristbyrå hjälper dig gärna om du hamnar i en tvist med någon. Kontakta oss så hjälper vi dig.