Vad gör en jurist

En jurist kan arbeta som jurist åt ett företag, privat person, förening eller en offentlig förvaltning (t.ex. patentjurist), inom rättsväsendet som domare eller åklagare, eller som advokat. En jurist är inte nödvändigtvis advokat, men en advokat är jurist.

En jurist är expert på att analysera och lösa juridiska problem och på att tolka lagar och avtal. En jurists arbetsuppgifter varierar beroende var man är anställd men de flesta jurister gör utredningar, upprättar eller granskar kontrakt och andra rättsliga handlingar och förhandlar. En jurist kan företräda både företag och privatpersoner inför de olika domstolarna och myndigheter och föra deras talan.

Vi är verksamma inom bland annat nedanstående rättsområden;