VÅRDNADSTVIST – STEG FÖR STEG

Många äktenskap och relationer tar slut efter några år och om man har gemensamma barn kan det hända att man har svårt att samsas om hur barnen ska tas om hand och hos vem de ska bo större delen av tiden.

Om man inte kan komma överens om hur barnens vardag ska se ut efter att man har separerat kan det finnas behov av att genomföra en vårdnadstvist. I en vårdnadstvist avgörs vem av föräldrarna som ska ha det juridiska ansvaret för barnen. Man brukar också avgöra hur umgängesrätten ska se ut. Att en förälder har ensam vårdnad betyder nämligen inte att man har rätt att hindra den andra föräldern från att träffa barnen.

Så går en vårdnadstvist till

Om du befinner dig i en situation där kommunikationen inte längre fungerar mellan dig och den andra föräldern kan det vara bra att veta hur en vårdnadstvist går till. Detta för att du ska kunna avgöra om det är rätt väg för dig att gå för att förhindra att barnen hamnar i kläm. En vårdnadstvist ska alltid genomföras med barnens bästa i fokus.

Steg 1: Vårdnadstvisten inleds med att motparten kontaktas. Vanligen skickas ett brev där man föreslår hur de problem som finns kan lösas samt ber om att få ett svar. Om man redan här kan hitta en lämplig lösning kan en vårdnadstvist undvikas genom att man skriver ett avtal hos familjerätten.

Om man inte hittar en lämplig lösning eller inte får något svar får man gå vidare.

Steg 2: Din eller motpartens advokat lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Där kallas man till en muntlig förberedelse. I samband med detta brukar parterna kallas till ett möte hos familjerätten och får läggar fram sin åsikt i saken. Familjerätten skickar sedan in det till tingsrätten.

Domaren försöker nu göra allt för att parterna ska enas och hitta en hållbar lösning, till exempel med hjälp av samarbetssamtal. Har man möjlighet att lösa processen här är det att föredra då det tar lång tid och är mycket ansträngande att gå vidare. Om det inte går brukar den muntliga förberedelsen avslutas med ett interimbeslut som gäller i väntan på huvudförhandlingen.

Här får vanligen en av parterna tillfälligt vårdnaden tills målet har hunnit utredas närmare. Domaren brukar i regel också besluta om en utredning gällande vårdnad, boende och umgänge. Här kallas parterna till familjerätten för samtal och de kommer även ut på hembesök, kan komma att prata dagispersonal, skola och BVC. De skriver sedan en rekommendation till tingsrätten.

Steg 3: Huvudförhandlingen. Här tar tingsrätten upp alla bevis som har framlagts, man har rätt att kalla vittnen och sedan går det till som i en sedvanlig rättegång. Domen brukar komma efter omkring två veckor.
Tidsåtgången från stämning till huvudförhandlingen brukar ta omkring 1 till 1,5 år. En vårdnadstvist är alltså ingen enkel och snabb process. Kan man lösa problemen tidigare är det alltid att föredra. Om du vill veta mer kan du läsa mer allmänt om vårdnad och umgängesrätt här.